Crédit Agricole krijgt boete voor wurgcontracten


De Franse bank Crédit Agricole heeft van de AFM een boete van € 425.000 opgelegd gekregen omdat deze bij doorlopende kredieten te hoge rentes heeft berekend. De boete is gerelateerd aan de jaren 2017 en 2018 waarin de bank volgens de toezichthouder de klanten niet voldoende heeft geïnformeerd over de ontwikkeling van de rente op deze manier van lenen.

In Nederland gebruikte de Franse bank de volgende merken: De Nederlandse Voorschotbank, Voordeelbank en Eurofintus. Het is niet de eerste boete die de AFM oplegt met betrekking tot dit probleem. Ook de grote Nederlandse banken werden eerder op de vingers getikt en hebben compensatie-trajecten opgezet voor gedupeerden.

Wat ging er fout met doorlopende kredieten?

Doorlopende kredieten behoren tot de duurste vorm van geld lenen. Er wordt daarbij een contract afgesloten waarbij de consument over een vooraf overeengekomen maximum bedrag aan lening kan beschikken. Er is daarbij geen verplichting wat betreft het tijdstip van opname en ook aflossing is niet in termijnen vastgelegd. Het krediet dient op de afloopdatum pas (geheel) te worden terugbetaald. Vanwege de flexibiliteit van de voorwaarden, is het rentepercentage bij een dergelijk krediet hoger dan bij andere leenvormen en tevens variabel. De consument kan immers zelf bepalen wanneer opname en ook eventueel aflossing geschiedt. Dat betekent dat de geldverstrekker in principe voldoende middelen beschikbaar moet houden en deze niet op lange termijn kan vastzetten.

Het probleem ontstond toen de marktrente vanaf 2009 alleen nog maar daalde. Er bleek een patroon te zijn dat banken de renteverlagingen met vertraging of zelfs in het geheel niet toepasten. De Rabobank was de eerste grote bank die voor de klachtencommissie werd gedaagd en de procedure verloor. Daarna zijn alle banken aan de beurt geweest, ook de Nederlandse dochters van Crédit Agricole. De uitspraken stelden telkens de banken in het ongelijk.

Een slechte beurt voor de banken

De boete van € 425.000 zal Crédit Agricole waarschijnlijk niet bijster verontrusten. Er is inmiddels al een voorziening getroffen van € 160 miljoen om gedupeerde klanten te compenseren. De imagoschade is echter niet in miljoenen te becijferen. Vrijwel iedere bank in Nederland die doorlopende kredieten verstrekte, benadeelde haar klanten door te veel rente te berekenen. Een forse deuk in het vertrouwen in een sector die het toch van vertrouwen moet hebben.

Het is onduidelijk in hoeverre banken ook in de rest van Europa op een dergelijke manier hebben gehandeld. Heeft u er vertrouwen in dat de banksector weer opkrabbelt? Beleggen is mogelijk via de betrouwbare, online brokers op deze site.

 

CFD brokers
Online brokers
* Let op! Beleggen brengt altijd risico's met zich mee.
CFD brokers
* Let op! Beleggen brengt altijd risico's met zich mee.

Populair bij online beleggen