Huawei in de problemen

Heeft u gekozen voor een smartphone van Huawei, dan zult u zich de laatste tijd toch ook wel eens hebben afgevraagd of deze telefoon ook software bevat om u te bespioneren. Vooral president Trump van de VS lijkt ervan overtuigd dat de Chinese techneut andere bedoelingen heeft dan alleen maar mobiels en communicatienetwerken te verkopen. En hoewel Huawei de volledige steun heeft van de Chinese regering en ook diep door de knieën is gegaan en miljarden wil investeren om de overheden en consumenten in het Westen te overtuigen van de goede bedoelingen, lijkt dat niet genoeg. Dat KPN niet langer met Huawei wil samenwerken bij de ontwikkeling van 5G netwerken zal het bedrijf weinig zorgen baren. Maar de constante negatieve aandacht van de machtigste man ter wereld is geen sinecure en de gevolgen daarvan lijken nu duidelijk te worden.

Online beleggen bij Markets.com

Google en Intel isoleren Huawei

Google heeft bevestigd dat het bedrijf de nieuwe en strengere regels van het Amerikaanse ministerie van Economische zaken zal volgen. Google schort daarom alle zaken op die de onderneming deed met het Chinese telefoonbedrijf, tenzij die via het open net gaan. Dat houdt concreet in dat Huawei alleen nog gebruik kan maken van de meest eenvoudige versie van Android. Belangrijke Google-apps en updates kunnen daardoor binnenkort niet meer gebruikt worden op een Huawei smartphone. Wat daar de gevolgen van zullen zijn, moet nog blijken. Google heeft wel laten weten dat er waarschijnlijk maar weinig zal veranderen voor telefoons die al in gebruik zijn, maar kan geen garanties geven.

Geen moderne chips voor Huawei

De Amerikaanse chipmakers Intel, Qualcom en Broadcom hebben de leveranties van chips aan Huawei ook opgeschort op basis van de voorschriften van het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken. Dat Europese of andere westerse bedrijven deze leveranties over te nemen, lijkt niet waarschijnlijk. Het Duitse Infineon heeft ook de levering van chips aan Huawei opgeschort. Het bedrijf wil niet het risico lopen om juridisch te worden vervolgd door de Amerikanen vanwege handel met Huawei. Ook andere Europese bedrijven zullen beducht zijn voor de lange arm van de Amerikaanse overheid. Het Nederlandse NXP liet via een woordvoerder weten nooit te reageren op vragen over directe klanten, waartoe ook Huawei behoort.

Huawei lijkt slachtoffer te worden van de spionage die zonder twijfel plaatsvindt vanuit China. In hoeverre het bedrijf daar al dan niet ongewild bij is betrokken, lijkt niet meer van belang. Hoe u denkt over de situatie bij Huawei, kunt u duidelijk maken door een positie te nemen via een beleggingsproduct van een van de betrouwbare online brokers op deze site.

Recreatieve wiet om in te beleggen

Eigenlijk is er constant wel de roep om ook het legaal verbouwen van cannabis in Nederland mogelijk te maken. Daarbij wordt vaak gewezen op Canada, waar Canada Growth een succesvol beursbedrijf is en meer waard is dan bijvoorbeeld Air Canada. Veel kwekers in Nederland zouden ook graag zien dat cannabis ook in ons land voor recreatieve doeleinden legaal zou kunnen worden verbouwd.

Online beleggen bij Markets.com

Studies over cannabis

Er zijn maar weinig stoffen die zo vaak wetenschappelijk zijn onderzocht als cannabis. De Amerikaanse National Academy of Medecine had dan ook de beschikking over meer dan 10.000 studies over dit onderwerp. Er zijn een paar duidelijke conclusies mogelijk, zoals het feit dat cannabis misselijkheid bestrijdt als gevolg van chemotherapie en ook verlichting biedt bij chronische pijnbestrijding. Wat betreft de claims dat het kan helpen slapeloosheid te voorkomen en stressverlagend is, werd geen overtuigend bewijs gevonden. Er zijn echter wel duidelijke bewijzen dat het regelmatig gebruik van cannabis het risico op schizofrenie en andere psychoses doet toenemen. Ook bij verkeersongelukken speelt het gebruik van wiet vaker een rol.

De oudste legale producent ter wereld van cannabis zit in Nederland, maar kiest bewust voor een low profile. Bedocan ziet zichzelf meer als een producent van medicijnen dan als een wietteler, al is daarvoor nog steeds weinig acceptatie. De cannabis die Bedocan kweekt is dan ook anders dan de standaard wiet. De sterkste mediwiet planten bevatten 22% thc, de stof waar men high van wordt en deze worden verwerkt in pillen bij apothekers. De wiet voor recreatief gebruik bevat tussen de 10 en 15% thc.

Tekorten aan medicinale cannabis

Topman Erkelens zegt dat een van de negatieve aspecten van de legale verbouwing van cannabis in Canada is dat er tekorten zijn voor medicinaal gebruik. Er komen juist uit Canada steeds meer verzoeken om medicinale cannabis binnen, omdat alle wiet de recreatieve markt wordt ingezogen. Het is uiteraard ook veel eenvoudiger om wiet te kweken voor recreatief gebruik dan de medicinale cannabis die aan strikte voorwaarden moet voldoen. Maar de topman van Bedocan ziet niet alleen de situatie in Canada om die reden als een schrikbeeld. In Canada en enkele Amerikaanse staten is nu ‘iedereen’ aan de joint en is de handel in cannabis big business geworden waar het ook in de legale handel uitsluitend om geld draait.

In Europa zijn er nog geen mogelijkheden om in legale wiet te beleggen. Wilt u dat doen, dan is dat via de betrouwbare online brokers op deze site wel mogelijk in Canadese bedrijven.

Gepersonaliseerde voeding, een groeimarkt?

In Nederland, maar ook in de rest van de wereld, hebben steeds meer mensen ziekten die verband houden met de voeding, zoals obesitas en suikerziekte. Ook neemt het aantal allergieën tegen bepaalde voedingsstoffen steeds meer toe. De voedingsadviezen die hieromtrent worden gegeven gelden meestal voor grote groepen mensen en zijn daardoor zeer algemeen. De stimulans om gezond te eten is echter voor iedereen weer anders. Dat is de basisgedachte achter gepersonaliseerde voeding. De vraag is dan uiteraard welke factoren behalve de lichamelijke verschillen moeten worden meegenomen in het voedingsadvies. Het kan daarbij dan bijvoorbeeld gaan on zaken als verschillen in karakter, gewoonten en de sociale omgeving. Maar ook de financiële mogelijkheden zijn hierbij beslist van belang. Door het niveau van de informatietechnologie en ook de mogelijkheden om online actuele gegevens te delen, kunnen bedrijven inspelen op de behoefte van consumenten naar gepersonaliseerde voeding.

Online beleggen bij Markets.com

Gezonder eten dankzij de wetenschap

Natuurlijk moeten er nog vele vragen worden beantwoord op het gebied van gepersonaliseerde voeding. Daarbij gaat het om zaken als effectiviteit, maar ook om de privacy van de consument. Het verdienmodel van de bedrijven is daarbij zeker ook nog een belangrijk punt. Als door gezonder eten middels gepersonaliseerde voeding de consumenten minder ziektekosten zullen hebben, zijn ze dan bereid daar zelf voor te betalen of dienen de kosten ten dele door de maatschappij te worden gedragen die ervan profiteert?  In hoeverre het idee van gepersonaliseerde voeding op korting termijn rendabel valt te maken, moet nog worden vastgesteld.

Gepersonaliseerde voeding via DSM

DSM, specialist op het gebied van chemie, gaat een samenwerking aan met het Amerikaanse Panaceutics op het gebied van gepersonaliseerde voeding. In eerste instantie is het de bedoeling dat DSM producten van Panaceutics Nutrition exclusief op de markt brengt in Europa, Azië en Amerika. Daarnaast zullen de bedrijven intensief gaan samenwerken waar het projecten betreft op het gebied van gepersonaliseerde voeding. De beide ondernemingen verwachten dat de gepersonaliseerde voeding op korte termijn de wereld van de gezonde voeding en supplementen zal gaan verstoren en tot een miljardenbusiness zal groeien. Financiële details over de samenwerking zijn niet bekend gemaakt.

Gepersonaliseerde voeding als goudmijn?

Ziet u gepersonaliseerde voeding ook als een oplossing van een van de grootste problemen van deze tijd? Heeft DSM een potentiële goudmijn gevonden op het gebied van speciaal-chemie? De toekomst zal het leren en natuurlijk kunt u erop inspelen via een positie in DSM. Bij de betrouwbare online brokers op deze site zijn er vele mogelijkheden daartoe.

Raakt de Europese landbouw achterop?

In 2018 is in de Europese Unie gene-editing aan banden gelegd door een uitspraak van het Europese hof. De producten die met gene-editing worden gemaakt, moeten een vergelijkbare lange testfase doorstaan als geldt voor artikelen waarbij genetische manipulatie is toegepast. De voorstanders van gene-editing zien dit echter uitsluitend als een vorm van plantveredeling zoals die al eeuwen plaatsvindt, alleen in een recordtijd. Bij gene-editing wordt een stukje DNA uit een plant vervangen door een meer geschikt stukje DNA. Hierbij wordt echter alleen gebruikgemaakt van DNA dat bestaat in de ‘pool’ van bestaande variëteiten van de betreffende plant. In feite precies zoals planten in het verleden ook werden veredeld door ze te kruisen. Bij genetische manipulatie bestaat die beperking niet en wordt in principe ook DNA van andere soorten gebruikt. Volgens de voorstanders van gene-editing bestaat er door de techniek van gene-editing geen risico op ongewenste bijwerkingen of besmetting van het milieu.

Online beleggen bij Markets.com

De successen van gene-editing

Volgens Neal Gutterson, chief technology officer van Corteva Agriscience, heeft de beslissing van het Europese hof Europa veroordeeld om een agrarisch museum te worden. Waar landbouwers worden gedwongen om minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen te gebruiken ten behoeve van het milieu moeten ze afzien van de modernere methoden door middel van plantveredeling. Het heeft overigens niet alleen gevolgen voor de agrarische industrie in Europa maar ook voor de import. Afrikaanse boeren die gebruik maken van gewassen die zijn ontwikkeld met gene-editing kunnen niet meer naar Europa exporteren. Eerst moeten hun gewassen een testfase doorlopen die vele jaren kan duren.

Het beste resultaat op het gebied van gene-editing is tot dusverre gerealiseerd door Calyxt, een biotechbedrijf dat twee jaar geleden naar de beurs ging. De sojaolie die wordt geproduceerd met soja die door Calyxr is veredeld, bevat aanzienlijk minder verzadigd vetzuur dan de standaard sojaolie en is een groot commercieel succes. Corteva doet momenteel onderzoek naar verdeling van maïs en in de testfase is ook tarwe zonder gluten. Gluten zijn de eiwitten die bij veel mensen allergische reacties oproepen. Deze genoemde producten zullen echter Europa niet in mogen, totdat er een langdurige toelatingsprocedure is doorlopen alsof het gaat om genetische manipulatie zonder bewerkingen.

Beleggen op het gebied van gene-editing?

Denkt u dat de politiek in Europa bereid is de wet te veranderen om gene-editing toe te staan. De bedrijven die zich hier op richten vindt u vooral in de VS. Via de betrouwbare online brokers op deze site kunt u daarin beleggen.

ASML op de Chinese pijnbank

De aandeelhouders van ASML zijn geschokt door de berichten die naar buiten zijn gekomen over de grootschalige diefstal van bedrijfsgeheimen door Chinese R&D medewerkers. Het verhaal werd vorige week geplaatst in het Financieel Dagblad. Het veiligheidslek bestond overigens al in 2014 en gebeurde blijkbaar onder regie van de ASML concurrent XTAL. De schade is minimaal in de honderden miljoenen euro’s gelopen en de bedrijfsleiding heeft de aandeelhouders hier lange tijd over in het ongewisse gelaten.

Online beleggen bij Markets.com

Veroordeling door Amerikaanse rechter

De bal kwam aan het rollen naar aanleiding van een uitspraak door een Amerikaanse rechter. Deze veroordeelde de dieven in november 2018 al tot een schadevergoeding van € 223 miljoen. Bijzonder pijnlijk daarbij is dat er blijkbaar zeer kapitaalkrachtige partijen achter de dieven staan, zoals Samsung. Dat er dus ook bedrijfsgeheimen terecht zijn gekomen bij dit Zuid-Koreaans bedrijf dat een van de grootste afnemers van ASML is, lijkt wel duidelijk.

De reactie van ASML op het bekend worden van deze zaak was op zijn minst rommelig te noemen omdat die tweeledig was. In eerste instantie werd er een persbericht uitgegeven dat men deze diefstal ‘zeer hoog had opgenomen’. Het werd daarin ook benadrukt dat hieruit weer bleek dat er een veel betere bescherming van intellectueel eigendom in China nodig is. Verder werd duidelijk gemaakt dat de kwestie al enkele jaren eerder speelde en al door de rechter is afgehandeld.

Nog dezelfde dag kwam er een tweede bericht van topman Peter Wennink van ASML. Hierin werd gesteld dat er geen sprake zou zijn geweest van een ‘nationaal complot’ en de Chinese regering niet aan de touwtjes had getrokken. Dat die laatste opmerking nodig was om de belangrijke Chinese afzetmarkt niet in gevaar te brengen, lijkt duidelijk en maakt ook de moeilijke positie van het bedrijf uit Velthoven verder duidelijk.

Aandeelhouders zijn gebaat bij informatieverstrekking

Experts vragen zich af waarom het Nederlandse topbedrijf in chiptechnologie zo lang heeft gezwegen over deze zaak. Het zou passend zijn geweest om op het allerlaatst een persbericht te doen hebben uitgaan na de uitspraak door de Amerikaanse rechter. Nu is de indruk ontstaan dat het bedrijf deze diefstal in de doofpot had willen stoppen voor de eigen aandeelhouders. Dat soort zaken wordt zeker internationaal zeer hoog opgenomen en het vertrouwen dat ASML hiermee heeft verspeeld, zal moeilijk weer te herwinnen zijn.

Kiest u voor een positie in ASML, omdat u denkt dat het bedrijf deze zaak op een goede manier verder zal afwikkelen of verwacht u nog meer onplezierig nieuws? Een positie kunt u innemen via de betrouwbare online brokers op deze site.

Pinterest naar beurs

De benodigde papieren zijn inmiddels ingeleverd bij de SEC en daarmee lijkt online prikbord Pinterest gereed voor een beursgang. Een datum is daarvoor nog niet genoemd, maar persbureau Bloomberg verwacht dat april de IPO in New York zal gaan plaatsvinden. Beurskenners hadden al verwacht dat Pinterest ook deze stap zou maken, omdat het momenteel een trend lijkt onder tech-bedrijven om de stap te maken naar de beurs. Dat dit echter ook niet zonder risico is, werd duidelijk gemaakt door de recente beursgang van onder meer Snap, Dropbox en Spotify. Hoewel de namen garant leken te staan voor een geslaagde IPO was het debuut van dit trio op Wall Street bepaald geen overweldigend succes. Sinds de introductie gingen de bedrijven ook fors onderuit op de Amerikaanse beurs. Hoewel dit ook te maken kan hebben met de onzekerheid die heerst in de financiële wereld de afgelopen maanden, is deze ontwikkeling misschien ook een trend die is gezet.

Online beleggen bij Markets.com

250 miljoen gebruikers

Pinterest is in 2010 opgericht in San Francisco. Het bedrijf heeft momenteel 250 miljoen actieve gebruikers wereldwijd, waarvan het overgrote deel in de VS en Europa. Volgens eigen mededeling neemt het aantal gebruikers sinds 2016 vrijwel ieder kwartaal fors toe. De omzet van het ‘prikbord’ was in 2018 € 775 miljoen. Winstcijfers zijn niet bekend gemaakt. Pinterest is een van de bedrijven die het voorlopig moet hebben van reclameopbrengsten. De opzet van de bedrijfsvoering is erg simpel. De aangesloten leden kunnen alles wat binnen de regelgeving van Pinterest past op het medium plaatsen, zodat anderen hierop kunnen reageren of kennis van kunnen nemen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Facebook is Pinterest minder een medium voor persoonlijke mededelingen. Een groot deel van de inhoud bestaat uit bijzondere foto’s en quotes.

Een ambitieuze introductieprijs

Hoewel er nog geen definitieve cijfers zijn genoemd, is het duidelijk dat er in de wandelgangen al veel is gesproken met financieel experts over de waardering van dit nieuwe social medianetwerk op de beurs. Er wordt naar verluidt voor $ 1,5 miljard aan stukken uitgegeven waarmee de totale waardering van de onderneming op $12 miljard zou komen. In verhouding tot de genoemde omzet is dat een aanzienlijk bedrag. Waarvoor het geld zal worden aangewend, is ook niet duidelijk gemaakt, maar het ligt voor de hand dat hiermee het aantal leden in de rest van de wereld moet worden opgeschroefd. Denkt u dat een investering in Pinterest wel zou passen in uw portefeuille, kunt u ook hiervoor gebruik maken van de betrouwbare online brokers op deze site.

Worden dubbele noteringen geschrapt?

Een no-dealbrexit zou grote gevolgen kunnen hebben voor particuliere beleggers die handelen in aandelen met een dubbele notering. Op de Nederlandse beurs zijn er twee zwaargewichten die ook in Londen zijn genoteerd: Shell en Unilever. Als er niet tijdig een akkoord kan worden bereikt en het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU op de harde manier zou gaan plaatsvinden, zou het voor sommige bedrijven wel eens aanleiding kunnen zijn om deze dubbele notering te schrappen. Voor vermogensbeheerders zou dit grote gevolgen kunnen hebben en uiteindelijk ook voor de ‘gewone’ belegger. Indien momenteel aandelen een notering hebben op meerdere beurzen, zijn vermogensbeheerders volgens Europese richtlijnen verplicht om op het platform te handelen dat wordt erkend door de EU. Als de Britse regering geen akkoord weet te sluiten met de EU zal de beurs in Londen deze erkenning kwijtraken.

Online beleggen bij Markets.com

Het belang van verhandelbaarheid

Indien vermogensbeheerders verplicht worden om aandelen Shell en Unilever uitsluitend via de Amsterdamse beurs te verhandelen, lijkt de kans groot dat deze bedrijven de notering in Amsterdam zullen schrappen en alleen verhandelbaar blijven via Londen. De Londense beurs is immers veel groter dan de Amsterdamse. Door een grotere liquiditeit zullen vermogensbeheerders voor hun klanten de beste deal willen zoeken op een plaats waar de verhandelbaarheid het grootste is en dat is Londen. Dat is alleen mogelijk als de betreffende bedrijven geen tweede notering hebben op een Europese beurs die wel is erkend door de EU. Vertegenwoordigers van Shell en Unilever wensten niet te reageren op de vraag of zij overwegen hun notering in Amsterdam te schrappen bij een no-dealbrexit. Voor beide bedrijven en de Nederlandse beurs zou dit ook een zeer pijnlijke aangelegenheid worden, gezien de historie van beide zwaargewichten op de Nederlandse beurs.

De kans op tijdelijke maatregelen is beperkt

Volgens de Financial Times is het zeer onwaarschijnlijk dat de Europese Commissie bereid zal zijn om tijdelijke maatregelen te treffen om te komen tot een erkenning van de Britse beurs. Men zou vrezen dat door het nemen van dergelijke besluiten de indruk zou worden gewekt dat Groot-Brittannië ook zonder een duidelijke overeenkomst toegang zou krijgen tot de gemeenschappelijke markt op financieel gebied. Grote vermogensbeheerders in Nederland wilden ook niet reageren op deze kwestie en op de vraag of zij hun activiteiten verder naar Londen zouden willen verleggen. Ook voor particuliere beleggers zal die vraag gaan spelen. Via de op deze site opgenomen betrouwbare online brokers houdt u in ieder geval alle opties open.

De staat als redder van KLM?

In 1996 vroeg Fokker de Nederlandse staat om hulp toen deze vliegtuigbouwer op het punt stond ten onder te gaan. Maar het toenmalige paarse kabinet gaf geen groen licht en de verantwoordelijke minister liet Fokker ten onder gaan. In 2019 geeft Wopke Hoekstra € 744 miljoen aan belastinggeld uit om een belang van 14% te nemen in Air France KLM. Destijds was Fokker blijkbaar geen nationaal belang en is KLM dat wel. Uit Frankrijk kwamen er meteen boze berichten en werd van piraterij gesproken.

Online beleggen bij Markets.com

Veranderd inzicht

In de jaren negentig van de vorige eeuw was er in ons land een groter vertrouwen in de markt dan in andere landen om ons heen. Men geloofde in de voordelen van een open economie en in Nederland werd buitenlandse partijen geen strobreed in de weg gelegd als het ging om de overname van binnenlandse bedrijven, ook niet als die een belangrijke rol speelden in de nationale economie. Bij de overname van de ABNAMRO was er geen enkele tegenstand vanuit de Nederlandse regering. Ook de zorgen van De Nederlandsche Bank op dit punt werden weggewuifd. Maar sinds een jaar of 10 zijn de opvattingen op dit punt duidelijk veranderd. Er lijkt een meer nationalistische wind te waaien in regeringskringen. Dat is best opmerkelijk, omdat in deze periode juist een liberale partij de grootste fractie heeft en de politieke kleur meer naar rechts lijkt te zijn verschoven. Toen KPN werd aangevallen door het Mexicaanse America Movil werd een volledige overname geblokkeerd door gebruikmaking van een beschermingsstichting. Dit gebeurde met instemming van de regering, omdat er sprake was van een nationaal belang. Ook de overname van PostNL door het Belgische Bpost werd geblokkeerd. Hiervoor werd zelfs een relletje met de Belgische regering op de koop toegenomen. De overname van Sandd door datzelfde PostNL, waardoor er voor postbezorging weer een monopolie lijkt te ontstaan, leverde gejuich op uit Den Haag. Het nationaal belang was ook hier de reden.

Een beslissing met gevolgen?

Met het nemen van een belang in Air France KLM gaat de regering echter duidelijk een stap verder en bemoeit ze zich actief met de markt op een moment dat het nationaal belang al leek te zijn verkwanseld. Is het slechts een signaal naar de Fransen dat men niet met de KLM moet sollen of is het een bewuste koerswijziging? Dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Voor particuliere beleggers is het ook zaak om het verdere verloop van deze kwestie goed in de gaten te houden. Veilig beleggen doet u via een van de betrouwbare online brokers op deze site.

Verrassende ontwikkelingen bij PostNL

De koers van PostNL maakt vandaag een koerssprong en dat is te danken aan overnamenieuws. Onverwacht maakte het beursbedrijf bekend dat het Sandd zal overnemen voor een bedrag dat rond de € 130 miljoen ligt. De 16.000 postbezorgers van Sandd krijgen een baan aangeboden bij PostNL, ook voor de overige 3.000 werknemers zal worden bekeken of er een baan beschikbaar is binnen PostNL. Momenteel heeft de grootste postbezorger 38.000 werknemers waarvan 18.000 postbezorgers. Reeds nu wordt betwijfeld of het mogelijk zal zijn om in de komende jaren 34.000 postbezorgers aan te houden. Het volume aan post neemt nog steeds af en die ontwikkeling zal zich volgens topvrouw Verhagen blijven voorzetten.

Online beleggen bij Markets.com

Toen de Nederlandse postmarkt werd vrijgegeven, diende Sandd zich aan als de grootste concurrent van het voormalige staatsbedrijf PostNL. De strijd leek vooral op tarieven te worden uitgevochten, maar het steeds afnemende volume maakte dit moeilijk voor Sandd. Op de kosten van personeel moest steeds verder bespaard worden wat tot onrust leidde bij beide partijen. Door de overname krijgt PostNL vrijwel de gehele markt van briefbezorging weer in handen. Het is derhalve nog de vraag hoe de Autoriteit Consument en Markt zal reageren. Deze instelling moet binnen 17 weken een beslissing nemen over goedkeuring. De Nederlandse politiek steunt de overname in het belang van een betrouwbare postbezorging in ons land. Ook uit Brussel verwacht Verhagen geen tegengas.

Beleggers moeten wellicht dividend gaan missen

Als de overname een feit wordt, is het waarschijnlijk dat de schuldenpositie van PostNL door de financiering boven de zogenaamde leverage ratio komt, die is bepaald voor het uitkeren van dividend. Dat zou inhouden dat er geen dividend zou worden uitgekeerd. Gelet op de huidige financiële vooruitzichten zou deze periode echter beperkt kunnen blijven tot 1 of 2 jaar. Als de voorgenomen overname van Sandd niet doorgaat, betaalt PostNL in 2019 dividend dat conform het huidige beleid is. Na een periode van integratie verwacht PostNL jaarlijks een voordeel te kunnen behalen van €50 tot € 60 miljoen door synergievoordelen. In de kwartaalcijfers viel het nog steeds toenemende volume van het bezorgen van pakjes vooral positief op.

De eerste reacties van de beleggers op de mededeling van PostNL is positief. Echter blijft de afnemende volume en mogelijke nieuwe arbeidsonrust zorgen baren. Wilt u ook een positie in PostNL opbouwen, dan kan dat via de betrouwbare online brokers op deze site.

Het spook van de negatieve rente duikt weer op

De angst onder spaarders leek te zijn verdwenen en de markt dacht aan stijgende rentepercentages in de komende jaren. Hierbij was de blik vooral gericht op de VS waar de 10-jaarsrente rond de 3% lijkt te schommelen. Wordt deze grens doorbroken, dan liggen ook hogere percentages weer in het verschiet. Maar in Europa lijkt het momenteel de andere kant weer op te gaan. De rente op staatsobligaties van Duitsland (en Nederland) duikt weer onder de 0,10% voor een termijn van 10 jaar. Dit betekent dat beide landen weer geld toe krijgen als er geld wordt geleend op kortere termijn. Pensioenfondsen en banken kreunen nu de renteontwikkeling weer in hun nadeel lijkt te keren. Ook de Nederlandse spaarder kan de borst weer natmaken. De negatieve rente op spaarrekeningen zal ongetwijfeld weer binnenkort het financiële nieuws in Europa gaan beheersen. Experts noemen de huidige rente belachelijk laag in verhouding met de rest van de wereld, maar sluiten ook beslist niet uit dat deze nog lager gaat worden.

Online beleggen bij Markets.com

Onzekerheid, ook op economisch gebied

Er zijn onzekerheden wat betreft de wereldeconomie met betrekking tot de handelsconflicten en Brexit, maar dat is niet alles. In Italië is er al sprake van een recessie en Duitsland zweeft op het randje daarvan. In de hele eurozone lijkt de economische groei af te nemen. Dat zorgt voor onzekerheid bij institutionele beleggers die weer bereid lijken te zijn om geld toe te geven voor de schijnbare zekerheid van veilige staatsobligaties. Maar juist aan die veiligheid wordt door experts steeds meer getwijfeld. Door het ruime monetaire beleid van de centrale banken in de westerse wereld zijn de schulden daar hoger dan ooit tevoren. De lage rente heeft er niet voor gezorgd dat de staatsschulden werden afgebouwd, afgezien in een paar landen, zoals Nederland. Deze schuldenlast zou tot inflatie moeten leiden volgens alle economische theorieën. Dat dit niet plaatsvindt, komt door de financieel experts, omdat de productie steeds verder wordt verplaatst naar landen waar dit goedkoop is. Tevens zorgt de toenemende robotisering voor lagere prijzen en voorkomt dit inflatie, ook in Europa, waar men steeds meer op de VS gaat lijken waar het de schuldenlasten betreft. Europa lijkt op een patiënt die hartklachten heeft, maar gewoon doorgaat met een ongezonde levensstijl. De ECB blijft zuurstof toedienen, terwijl die eigenlijk zou moeten pleiten voor een andere manier van leven. Het zijn ook voor economen spannende tijden waarin we leven. Zoekt u een betrouwbare online broker om te beleggen? Op deze site staan er enkele vermeld.