Is een Bad Bank de oplossing voor Turkije en Italië?

De beurzen zijn onzeker en dat houdt mede verband met de positie van de Turkse en Italiaanse banken. De grote internationale posities die banken tegenwoordig aanhouden zorgen ervoor dat een bank in de problemen meer dan alleen een nationaal probleem is. Zo heeft de grootste Italiaanse bank zorgen over de posities die men heeft in Turkse banken en de gevolgen van de alsmaar dalende lira. Hoe pak je problemen met banken aan als die de nationale economie lijken te gaan bedreigen? In Ierland was de oprichting van een Bad Bank een groot succes.

De NAMA als voorbeeld?

Ierland was een van de landen die het hardst werd getroffen door de kredietcrisis in 2008. Het land was het snelst groeiende economische gebied in Europa. Maar deze groei was ook vooral gebaseerd op de bouw van woningen. Toen de crisis toesloeg, waren deze woningen onverkoopbaar en ontstonden spookwijken en dorpen vol leegstaande nieuwbouwhuizen. De Ierse overheid trad erg voortvarend op met de oprichting van NAMA (National Asset Management Agency). Deze Bad Bank nam meteen enorme pakketten slechte leningen over van de Ierse banken en dwong ze zo om het verlies te nemen. Inmiddels hoopt de NAMA in 2020 alle slechte leningen te hebben afgewikkeld en daarmee dan een winst te kunnen behalen van € 3,5 miljard. Omdat de Ierse banken zulke grote verliezen dienden te nemen, moesten ze ook genationaliseerd worden en moest ook de staatsschuld in Ierland behoorlijk worden opgerekt om de banken in stand te houden.    

Elders in de EU, waaronder in Italië, werd het probleem steeds naar voren geschoven, waardoor het niet werd opgelost en de normale taak van de banken, zoals kredietverlening, onder druk kwam te staan. Het voordeel van NAMA was dat deze Bad Bank de vrijheid kreeg van de Ierse overheid om zelf te bepalen wanneer men de slechte lening of onderpanden verkocht. Omdat de druk ontbrak kon hierdoor in veel gevallen worden voorkomen dat er nog grotere verliezen werden geleden. Natuurlijk is er ook kritiek op de NAMA. In sommige gevallen waren medewerkers van banken die de problemen hadden veroorzaakt nu in dienst van de NAMA die het probleem moest oplossen. Vriendjespolitiek kwam regelmatig voor.

Euro onder druk

De Italiaanse begroting waarin de pensioenleeftijd wordt verlaagd en basisinkomen voor de armen is opgenomen zorgt voor druk op de euro. Het Italiaanse begrotingstekort zal hierdoor beslist niet binnen de Europese normen blijven en een conflict tussen Rome en Brussel lijkt onvermijdelijk. Loopt het met een sisser af of zal de euro een verdere daling laten zien? Met een hefboomproduct van een van de betrouwbare online brokers op deze site kunt u daarvan profiteren.

De olieprijs in beweging

De olieprijs lijkt de grens van $ 80 te gaan passeren. Saudi-Arabië lijkt hiermee momenteel tevreden te zijn. Eerder dit jaar trad het grootste lid van de OPEC op als deze grens in zicht kwam. Vaak werd dan gesproken over het niet langer beperken van de productie. Ook leek het een reactie op de woorden van president Trump die een te hoge olieprijs niet wenste te accepteren. Maar volgens ingewijde kringen heeft de Saudische minister Khalid Al-Falih de afgelopen tijd de wereld rondgereisd om op diverse plaatsen gesprekken te voeren over de olieprijs. Het waren vooral investeerders, handelaren en andere belangrijke partijen op de oliemarkt die een bezoek van de olieminister mochten verwachten. Over de inhoud van de gesprekken is niets bekend gemaakt. Op korte termijn is er weer overleg van de OPEC en andere onafhankelijke producenten, zoals Algerije en Rusland om over de prijs te praten.

Beleggen bij Markets.comTrump haalt fel uit naar Saudi-Arabië

Donald Trump haalde fel uit naar zijn traditionele bondgenoten in het Midden-Oosten naar aanleiding van de hoge olieprijs. Hij liet niet na erop te wijzen dat men niet zelfstandig in staat zou zijn om zich tegen agressie te verdedigen. Hierbij werd natuurlijk met name geduid op de constante vijandigheid tussen Saudi-Arabië en het veel grotere Iran. Dit soort opmerkingen komen vaak hard aan in de regio waar men zich niet afhankelijk wil voelen van de VS. Khalid Al-Falih reageerde dan ook niet direct op de opmerkingen van Trump. Hij merkte in het algemeen wel op dat de olieprijs niet bepaald wordt door Saudi-Arabië, maar door de wereldmarkt. Trump, die geen verkiezingsnederlaag van de Republikeinen in de Senaat kan gebruiken, zal ongetwijfeld de druk gaan opvoeren, zodra hogere prijzen aan de pomp zullen volgen.

Een olieprijs van $ 100 in het verschiet?

Grote oliehandelaren verwachten dat de olieprijs zal doorstijgen en wellicht de $ 100 al binnenkort zal naderen. Mercuria Energy Group en Trafigura Group zien als belangrijkste aanleiding hiervoor de Amerikaanse sancties tegen Iran. Dat land produceert ongeveer 2 miljoen vaten per dag. In de rest van de wereld is er op dit moment te weinig productiecapaciteit om dit op te vangen.  Een prijs van $ 100 per vat lijkt daardoor op korte termijn niet langer onwaarschijnlijk. De laatste keer dat dit gebeurde was in de zomer van 2014.

Na lange tijd van dalende olieprijzen lijkt het marktsentiment weer gewijzigd. Olie is een favoriet beleggingsproduct. Indien u een positie wilt innemen met eventueel hefboom, kunt u daarvoor terecht bij de op deze site vermelde betrouwbare online brokers. 

 

De doodsteek voor TomTom?

TomTom is ontstaan uit het bedrijfje Palmtop dat in 1991werd begonnen door Peter-Frans Pauwels en Pieter Geelen. In 2001 kwam het bedrijf met een mobiel autonavigatiesysteem en werd de naam veranderd in TomTom. Het bedrijf werd een groot succes en ging in 2005 naar de beurs. De opbrengst was ongeveer € 125 miljoen en al in 2006 kwam TomTom is de hoofdindex: de AEX. Vanaf de beursgang heeft het bedrijf zowel vele fans als critici. De critici zien TomTom als een one-trick-pony die te veel is gefocust op één product. De fans beschouwen het bedrijf als de toekomstig wereldleider in autonavigatie, omdat het een voorsprong heeft opgebouwd die niet meer zal worden weggegeven. Door de successen in de verkoop stijgt de koers van het fonds op een bepaald moment tot het viervoudige van de introductiekoers. Maar daarna gaat het minder. De critici lijken gelijk te krijgen: concurrenten komen op de markt met goedkopere producten. De kwaliteit van de andere leveranciers is beslist minder dan die van TomTom, maar de consument koopt ze wel. TomTom moet de prijzen verlagen en verliest marktaandeel. Andere activiteiten worden wel een succes. 

Beleggen bij Markets.comGoogle in de aanval

Vorige week maakte Alliance 2022 bekend dat het een overeenkomst heeft gesloten met Google. Alliance is een samenwerkingsverband tussen Renault, Nissan en Mitsubishi. Op dit moment heeft TomTom nog een overeenkomst met Alliance. In de nieuwe auto’s wordt navigatie ingebouwd, maar ook gezorgd voor zaken als flitsinformatie en filemeldingen. Die rol lijkt Google nu te gaan overnemen. Op basis van dit nieuws verloor TomTom in een paar dagen tijd meer dan een kwart van de beurswaarde. Maar het probleem voor TomTom lijkt groter dan het verlies van een (belangrijke) klant. Tot dusverre leek het erop dat de auto-industrie zeer huiverig was om te gaan samenwerken met Google. Om een te grote afhankelijkheid van de tech-reus te voorkomen deed men liever zaken met een onafhankelijke kaartenmaker. De overeenkomst tussen Alliance 2022 en Google lijkt een omslag. Het lijkt er dan ook op dat TomTom meer autobedrijven als klant zou kunnen verliezen en dat is het grootste deel van de omzet van het bedrijf.

Een laatste kans

De zelfrijdende auto is wellicht de laatste kans voor het Nederlandse bedrijf. Door de overname van Autonomos heeft de kaartenmaker zich gepositioneerd als een voorloper op het gebied van software voor autonome auto’s. Echter ook hier voelt men de hete adem van Google in de nek.

Gelooft u nog in TomTom of gaat u liever short in het bedrijf? Bij een van de betrouwbare online brokers op deze site heeft u de keuze.

 

Slecht nieuws over banken

De forse boete die de ING kreeg van het Openbaar Ministerie dreunt nog na en de eerste personele gevolgen lijken nu ook duidelijk te worden. Inmiddels lijkt het erop dat ook in de VS de interne controle heeft gefaald en de ING hier eveneens een schikking zal moeten treffen die kostbaar zal worden. Het imago van de grootste Nederlandse bank is behoorlijk aangetast en in de sociale media gonst het van de berichten dat klanten een andere bank zullen gaan zoeken. In de praktijk lijkt een dergelijke stap echter maar door weinigen echt te worden gedaan. Als na een aantal weken het stof is gedaald, is het klantenverlies in dergelijke situaties meestal relatief gering. Ook de beurskoers van het aandeel heeft tot dusverre niet echt veel geleden onder het slechte nieuws.

Beleggen bij Markets.comDe Nederlandse Bank maakt zich zorgen

Er werden geen namen genoemd in het bericht van DNB, maar wel dat er bij Nederlandse banken nog steeds forse risico’s worden genomen om de resultaten op te schroeven. Klaas Knot, president van de DNB, waarschuwde in een interview in het Financieel Dagblad dat dubbelcijferige rendementen bij een bank alleen mogelijk zijn als er extreem veel risico wordt genomen. De toezichthouder heeft dan ook besloten om actie te ondernemen in een aantal gevallen. De DNB zal bij de betreffende banken de risico’s beoordelen en waar nodig optreden. De betreffende banken zijn op de hoogte gesteld.

De kredietcrisis werd mede veroorzaakt door een te grote risicobereidheid bij multinationale banken. Dit leidde tot de val van Lehmann Brothers in de VS en grote problemen bij Europese banken zoals Fortis en ABN AMRO.

Beursgang Belfius voorlopig van de baan

Premier Charles Michel liet deze week weten dat de beursgang van Belfius nog niet mogelijk is. Deze bank is geheel in (Belgische) overheidshanden. De bank ontstond nadat de oude Dexiagroep in de problemen was gekomen. De Belgische staat nam het bankgedeelte over voor € 4 miljard om een faillissement te voorkomen. Het was de bedoeling dat een beursgang € 2 miljard moest opleveren. De exacte reden waarom de verzelfstandiging is uitgesteld is niet bekendgemaakt. Dat de beursgang op korte termijn alsnog doorgang zal vinden, lijkt zeer onwaarschijnlijk. De Belgische media meldden dat het niet doorgang vinden een strop van € 10 miljoen betekent voor de belastingbetaler, omdat deze kosten voor adviseurs al zijn uitgegeven. De totale kosten waren begroot op € 20 miljoen.

Is het tijd voor een positie in Europese banken nu deze zich in een dip lijken te bevinden of is uw vertrouwen in deze instellingen geheel verdwenen? Voor een positie, al dan niet met hefboom, vindt u een aantal betrouwbare online brokers op deze site.     

Afschaffen dividendbelasting is funest voor Nederlandse vastgoedbedrijven

De afschaffing van de dividendbelasting waarvoor het huidige kabinet Rutte zich nog steeds sterk maakt, krijgt maar weinig handen op elkaar in Nederland. De maatregel betekent eigenlijk alleen voordeel voor een aantal multinationale ondernemingen aan de Nederlandse beurs, die veel dividend uitkeren. De Nederlandse dividendbelasting is in het algemeen volledig verrekenbaar en vormt dus geen last voor de belegger die belasting betaalt in Nederland of een land waarmee Nederland een verdrag ter beperking van dubbele belasting heeft. Maar beursgiganten als Shell en Unilever hebben ook veel aandeelhouders in landen waar de belasting erg laag is en die vaak geen verdrag hebben met Nederland, denk aan de zogenaamde belastingparadijzen. Hierdoor wordt het dividend voor dergelijke aandeelhouders beperkt door de niet-verrekenbare belasting. Dit maakt deze aandelen minder interessant en het is dus duidelijk dat de multinationals bij Rutte hebben aangeklopt voor een aanpassing. Dit lijkt succes te hebben gehad, maar kan grote problemen opleveren voor Nederlandse vastgoedbedrijven, ook de beursgenoteerde.

Beleggen bij Markets.comEen streep door directe beleggingen in vastgoed door beleggingsinstellingen

Als onderdeel van de afschaffing van dividendbelasting mogen beleggingsinstellingen dan ook niet meer rechtstreeks beleggen in vastgoed. Deze fiscale beleggingsinstellingen betalen momenteel namelijk geen vennootschapsbelasting als ze de winst geheel uitkeren aan hun aandeelhouders.  Van deze regel profiteren ook beursgenoteerde vastgoedbeleggers. De aanpassing is bedoeld, omdat ook op de uitkering van winst door beleggingsinstellingen dividendbelasting wordt ingehouden. Na afschaffing wordt deze dan vervangen door een vennootschapsbelastingheffing van 21%. Deze maatregel moet de overheid ongeveer € 50 miljoen opleveren. Maar de vastgoedbeleggers vrezen dat deze manier van heffen hen de kop zal kosten. Het huidige systeem van belastingheffing betekent dat vrijwel alle aandeelhouders van vastgoedbedrijven hun dividendbelasting kunnen verrekenen. Deze ondernemingen hebben nauwelijks of geen aandeelhouders in belastingparadijzen. 

Nederlandse vastgoedbedrijven worden oninteressant

Omdat Nederlandse vastgoedbedrijven met een extra heffing aan belasting worden geconfronteerd, zullen deze minder interessant worden voor beleggers die dividendbelasting kunnen verrekenen. De ondernemingen vrezen dan ook dat beleggers hun geld straks massaal in buitenlands vastgoed gaan steken. Daar zit ook nog een onplezierig effect aan voor niet-beleggers. Veel pensioenfondsen hebben namelijk een relatief groot belang in beursgenoteerde vastgoedfondsen, vanwege de hoge opbrengst in dividend. Een forse waardedaling vanwege het afschaffen van de dividendbelasting zou ook de pensioengerechtigden daarom geld kunnen kosten. Ook dit zal niet de intentie zijn geweest van het huidige kabinet.

Verwacht u dat de maatregel om de dividendbelasting af te schaffen zal gaan sneuvelen of zal Rutte de rug recht houden? De juiste keuze kan geld waard zijn middels een positie met hefboom. Kies hiervoor een betrouwbare online broker zoals Markets.com op deze site.

Verdwijnen de kwartaalcijfers?

Zoals bekend heeft president Trump veel belangstelling voor alles wat volgens hem de handel in Amerika kan verbeteren. Een aantal CEO’s van grote beursbedrijven heeft hem verzocht de verplichting tot het publiceren van kwartaalcijfers te laten vervallen. Trump heeft meteen toegezegd de SEC hier een onderzoek naar te laten doen. Het stoppen met kwartaalrapportages zou volgens een aantal topmannen van multinationals de flexibiliteit vergroten. De verplichting om ieder kwartaal te rapporteren zou het makkelijker maken om zaken te doen en veel kosten besparen.

Blackrock is voorstander van minder rapportages

De topmannen van grote beursbedrijven staan niet alleen in hun verzoek om over te stappen op een zesmaands-systeem. Er was al eerder een dergelijk verzoek gedaan door Larry Fink. De voorzitter van de raad van bestuur van Blackrock (de grootste vermogensbeheerder ter wereld) hekelde al in 2016 de hysterie die soms ontstaat bij de kwartaalcijfers. Als vermogensbeheer met een langetermijnvisie als het gaat om beleggen, zou meer rust met betrekking tot rapportages beter passen in het beleid. Ook andere toppers op het gebied van beleggen, zoals Warren Buffet en Jamie Dimon van JP Morgan Chase, kwamen al eerder met een pleidooi om te stoppen met kwartaalcijfers.

Onze vorige minister van financiën, Jeroen Dijsselbloem, ging al een stapje verder. Hij maakte het wettelijk mogelijk dat bedrijven in ons land geen kwartaalcijfers meer rapporteren. Overigens is deze wet nog niet van kracht.

Worden beleggers gedupeerd?

Het is een feit dat als dergelijke zaken in de financiële wereld breed worden gedragen, de uitvoering vaak niet lang meer op zich zal laten wachten. Het was al een teken aan de wand dat de nieuwe CEO van Unilever, Paul Polman, bij zijn aantreden bekend maakte dat het bedrijf bij de kwartaalcijfers geen prognoses meer zal geven. Vaak zijn het natuurlijk de prognoses die zorgen voor koerssprongen, omdat beleggers immers graag een blik in de toekomst willen werpen. Het zou met name voor beleggers die voor de zeer korte termijn kiezen en met hefboom werken nadelig kunnen zijn als er minder momenten komen met koersbepalende rapportages. Daartegenover staat dat bedrijven ook minder kans krijgen om te reageren op geruchten in de markt die betrekking hebben op hun bedrijfsvoering. Het helemaal stoppen met kwartaalcijfers is in ieder geval niet populair onder investeerders. Het is in het kader van transparantie immers een positief teken als bedrijven regelmatig een kijkje gunnen in het reilen en zeilen.

Binnenkort zal er wel duidelijkheid volgen over deze kwestie. Wat uw wijze van beleggen ook is, een betrouwbare online broker is een must. Wij hebben er een aantal voor u geselecteerd.  

Grote verwarring rond Tesla

Topman Elon Musk heeft weer beleggers boos gekregen. Dit keer door te melden dat er een plan ligt om Tesla van de beurs te halen voor een koers van $ 420. Volgens de topman en aandeelhouder is de financiering voor de $ 60 miljard die daarvoor nodig is inmiddels rond. Dat is bijzonder opmerkelijk, omdat het er de laatste maanden op leek dat Tesla in de financiële moeilijkheden was geraakt, aangezien de productie achterbleef bij de verwachtingen. Onlangs maakte het bedrijf nog bekend dat het van leveranciers een bijdrage had gevraagd door een deel van de schulden kwijt te schelden als een soort korting op geleverde producten en diensten. Dit werd door de markt gezien als een poging om miljarden binnen te halen zonder daarvoor bij financiers of aandeelhouders te hoeven aankloppen. Het leek er daardoor op dat het erom ging spannen bij Tesla in de komende maanden.

Shortsellers klagen Tesla en Musk aan

Gelet op de schijnbaar moeilijke financiële positie van het bedrijf leek het ook een prooi te worden voor shortsellers die de ondergang van het bedrijf zouden hebben toegejuicht. Deze beleggers beschouwen de mededelingen van Musk als misleidend en bedoeld om shortsellers uit te schakelen. Het is duidelijk dat Musk zijn woorden waar zal moeten maken dat de financiering van de buy-out rond is om schadeclaims te voorkomen. Het is immers wettelijk verplicht om juiste informatie te verstrekken over de financiën van een beursgenoteerd bedrijf.

Wordt Tesla gekocht met oliedollars?

Het zou beslist bijzonder zijn als juist Tesla van de beurs wordt gehaald met oliedollars. Het is immers de intentie van het bedrijf om een auto te fabriceren die vergelijkbaar is met de huidige middenklassers, maar met een motor die niet op fossiele brandstof loopt. Toch is duidelijk geworden dat juist het Saudisch staatsinvesteringsfonds een deel van de overvloedige oliedollars heeft gebruikt om een belang van 5% te nemen in Tesla. Er wordt beweerd dat Musk met het investeringsfonds om tafel heeft gezeten om te zien welke rol de Saudi’s zouden kunnen spelen bij de buy-out ter waarde van $ 60 miljard. 

Het Saudisch staatsinvesteringsfonds heeft tot dusverre ontkend betrokken te zijn bij het van de beurs halen van Tesla, maar een dergelijke mededeling valt niet onder de wettelijke informatieplicht.

Heeft u sterke zenuwen en bent u een avontuurlijke belegger? Dan is een positie in Tesla wellicht nu een mooie mogelijkheid. Heeft Musk voor zijn beurt gesproken of moeten de aandeelhouders van Tesla rekenen op $ 420 voor hun aandelen? De toekomst zal het leren. Betrouwbare online brokers met een ruim aanbod aan diverse beleggingsproducten vindt u op deze site. 

IKEA gaat voor India

De Zweedse meubelgigant IKEA heeft voor het eerst een winkel in India geopend. Bij de opening liep het storm in Hyderabad, omdat duizenden Indiërs graag wilden zien wat dit nieuwe warenhuis te bieden heeft. IKEA heeft in India gekozen voor een ander assortiment en een andere werkwijze dan in Europa. Weliswaar zijn ook in India succesnummers als Billy boekenkasten en Klippan banken te koop. Maar daarnaast liggen er ook matrassen van kokosvezels en bijvoorbeeld rijstcakemakers in de schappen. Deze producten zult u in Europa niet snel tegenkomen. Er zijn in de IKEA-winkel in Hyderabad maar liefst 500 producten te koop voor 100 roepies (€ 1,25 of minder).

Omdat Indiërs er niet aan gewend zijn om zelf meubels in elkaar te zetten, heeft IKEA hier voor een ander concept gekozen. De levering en het in elkaar zetten van de meubels geschiedt door lokale leveranciers en klusjesmannen. Hoewel dat ook in Europa wel gebeurt, verwacht men dat het in India voor een veel groter aantal producten nodig zal zijn.

Op naar 380 miljoen middenklassers

Het zal wat IKEA betreft niet blijven bij deze ene winkel. In 2025 wil het bedrijf al minimaal 25 winkels in het land hebben, met name in de grote steden. India is een enorm land met een snelgroeiende en meer welvarend wordende bevolking. Momenteel geeft de bevolking, die inmiddels boven de 1,3 miljard ligt, ongeveer € 26 miljard per jaar uit aan artikelen die IKEA in het assortiment wil opnemen, dus meubels en andere woninginrichting. Naar verwachting zal dit bedrag enorm snel groeien. Experts gaan ervan uit dat het aantal Indiërs in de komende 10 jaar dat tot de middenklasse kan worden gerekend zal groeien tot 380 miljoen. Op deze groep heeft IKEA zijn plannen afgestemd.

Aandacht voor het land

IKEA wenst niet de fout te maken om in India met een te westers productenaanbod te komen. Terwijl in Noord-Amerika en Europa kasten en keukens steeds hoger worden gemaakt, zullen die voor India juist iets lager worden geproduceerd. Ook het restaurant van IKEA is aangepast op de plaatselijke smaak. Er staan weliswaar Zweedse gehaktballetjes op het menu, maar deze zijn vegetarisch of van kippenvlees. De rest van de kaart bestaat voornamelijk uit Indiase gerechten.

Voor beleggers die regionale spreiding toepassen, is India eigenlijk een must. Maar de plaatselijke beursbedrijven zijn momenteel erg duur vanwege de verwachte ontwikkelingen in het land. Wellicht zal IKEA een voorbeeld zijn voor meer westerse bedrijven. Hierdoor zou u ook een kansje in India kunnen wagen met een beursbedrijf in de buurt. Betrouwbare online brokers die een ruim assortiment bieden, zijn op deze website vermeld.

Italië vormt een bedreiging voor de euro

De Italiaanse minister van binnenlandse zaken, Salvini, heeft weer wat olie op het vuur gegooid, dat de EU bedreigt vanuit de Italiaanse laars. Tijdens een vakantie op het platteland van Italië liet hij zich uitgebreid interviewen door een Spaans magazine. De tekst hierbij was heel direct: ‘Salvini, de nieuwe sterke Italiaanse man, die lacht om Europa’. De uitspraken van de euro-sceptische partijleider van Lega waren ook niet mals. Hij suggereerde duidelijk dat de begrotingsregels van de EU, die voorschrijven dat het begrotingstekort maximaal 3% mag bedragen en de staatsschuld 60% van het bbp, door Italië niet zo nauw zullen worden genomen. Ook zijn collega van de vijfsterrenbeweging Di Maio maakte heel duidelijk dat er veel belangrijker dingen zijn dan Europese regels. Zijn partij is immers groot geworden en wil dat blijven op zaken als vlaktaks, een basisinkomen voor iedereen en een lagere pensioenleeftijd. Deze zaken bleken in feite onbetaalbaar in landen die een poging deden hiertoe te komen. In Italië verwacht men wellicht dat de andere leden van de EU de rekening voor deze plannen zullen gaan betalen.

Een bankencrisis die onvermijdelijk zal zijn?

Behalve de staatsfinanciën heeft Italië ook nog steeds het probleem van de zwakke banken. De Italiaanse banken hebben verhoudingsgewijs veel staatsleningen op de balans staan. Bijna 13% van het balanstotaal bestaat uit Italiaans staatspapier. In Nederland is dat vergelijkbare percentage maar 3,8%. Als de rente omhooggaat en eigenlijk twijfelt niemand eraan dat dit op niet al te lange termijn gaat gebeuren, zullen deze staatsobligaties natuurlijk veel minder waard worden. De Italiaanse banken zijn om die reden bijzonder kwetsbaar en alleen dit zou al kunnen zorgen voor een bankencrisis. Maar inmiddels is er een volgende donkere wolk aan de hemel verschenen. Een van de grootste Italiaanse banken, UniCredit, heeft een meerderheidsbelang in de grote Turkse bank: Yapi Kredi. Deze bank wordt door Goldman Sachs als de zwakste bank van Turkije gezien. Verder hebben Italiaanse banken ook nog eens voor € 17 miljard aan leningen uitstaan in Turkije, een bijzonder risicovol bezit in een tijd dat de lira ineen lijkt te storten.

Beoordeling kredietwaardigheid

In het najaar zal er weer een beoordeling van de kredietwaardigheid van Italië volgen door Moody’s en S&P. Momenteel staat het land nog maar enkele stapjes boven ‘junk’. Als er geen begrotingsakkoord volgt met de EU, lijkt een forse afwaardering wel zeker. Ook in andere gevallen zal de nieuwe Italiaanse regering waarschijnlijk op weinig krediet kunnen rekenen. ABN Amro bouwt inmiddels zijn posities in Italië af. Hoe denkt u erover? Neem in ieder geval geen risico met een broker. Op deze site vindt u betrouwbare partijen met een ruim productenaanbod. 

Zit Facebook in de problemen

Bij Facebook zijn ze wel gewend geraakt om records te behalen. Maar het zal wrang hebben gesmaakt dat het bedrijf nu het grootste koersverlies op één dag in de beursgeschiedenis van de VS op zijn naam heeft staan. De presentatie van de cijfers kon beleggers niet echt bekoren en dat betekende een daling van bijna 20% en een koersverlies in dollars van 120 miljard. Mark Zuckerberg moest daardoor persoonlijk een veer laten van 15 miljard. Opmerkelijk was dat de andere tech-reuzen zoals Apple, Amazon en Netflix dit keer niet daalden. Het was duidelijk dat beleggers alleen Facebook een dreun wensten te verkopen.

Stagnatie en ontevreden adverteerders

Het belangrijkste probleem bij de presentatie van de cijfers (die beslist niet slecht waren) was de toelichting door financieel bestuurder David Wehner. Hij maakte duidelijk dat de omzet van advertenties in Europa en andere werelddelen een dalende tendens vertoonde. Hij noemde de nieuwe en verscherpte privacywet als een belangrijke oorzaak. Maar de analisten wezen meteen op het schandaal dat zich in het voorjaar heeft afgespeeld met Cambridge Analytica. De imagoschade die het gebruik van Facebookgegevens voor politieke doeleinden opleverde, zorgde voor het vertrek van een groot aantal gebruikers. Maar nog groter lijkt het effect te zijn bij reclamemakers, die Facebook nu even links lijken te laten liggen. Wehner verwachtte dat de daling van de omzet de rest van het jaar niet omgebogen kan worden.

Nieuwe problemen op imagogebied

Facebook lijkt momenteel even in de hoek te zitten waar de klappen vallen. De toonaangevende Britse krant The Times meldde dat Facebookpagina’s waar de holocaust wordt ontkend niet heeft verwijderd. Amazon verwijderde bijvoorbeeld boeken op de verkoopsite waarin de holocaust werd ontkend direct.

Mark Zuckerberg was niet echt overtuigend in zijn commentaar waarin hij weliswaar de ontkenning van de holocaust als ‘zwaar beledigend’ aanmerkte, maar ook weinig mogelijkheden zag deze te verwijderen van Facebook.

Hij noemde het een onjuiste mening. Maar volgens historici is een dergelijke ontkenning per definitie antisemitisch en komt het neer op openlijke haatzaaierij.

Ook deze discussie zal adverteerders nog verder nerveus maken, met name in de VS, waar de joodse lobby deze kwestie hoog opneemt.

Hoe denkt u over de toekomst van Facebook? Zal het megabedrijf in staat zijn deze moeilijke periode te boven te komen of is er een structurele zwakte blootgelegd? Als u een positie met hefboom wilt innemen, kunt u op deze site een aantal betrouwbare online brokers vinden die vele producten op dit gebied in het assortiment hebben.