Volkswagen zet in op elektrisch rijden

Nog steeds kampt het Volkswagenconcern met de naweeën van het dieselschandaal. Aan boetes heeft het al vele miljarden gekost en nog steeds is er geen zicht op een afronding van deze kwestie. Toch is het vertrouwen in de producten van de Duitse autofabrikant niet verminderd. Een Volkswagen staat nog steeds voor betrouwbaarheid, degelijkheid en technische vooruitstrevendheid. VW kan dan ook momenteel forse winsten maken en is daarom in staat de schadevergoedingen te betalen zonder echt het risico te lopen dat het bedrijf financieel in de problemen geraakt. Het bedrijf heeft ook besloten om in te zetten op integriteit en nakoming van de wetgeving om herhaling te voorkomen. Maar daarnaast is er ook anderszins tot een duidelijke koerswijziging besloten. In een periode van 5 jaar zal € 34 miljard worden geïnvesteerd in elektrisch rijden.

Beleggen bij Markets.com

Met grote voortvarendheid richting elektrisch rijden

Met een miljardeninvestering moeten er in 2022 al 27 nieuwe modellen van de 4 merken van Volkswagen in productie zijn. Dit betreft dus Volkswagen, Audi, Seat en Skoda. Naast het onderzoek naar elektrische motoren is het geld ook bedoeld voor autonoom rijdende modellen. Het is nog onduidelijk of VW hiervoor de ontwikkeling zelfstandig zal doen of zich zal aansluiten bij een van de ontwikkelaars op dit gebied. In ieder geval is het de bedoeling dat in 2025 al 80 modellen van de groep elektromotoren zullen hebben. Uiteindelijk moeten in 2030 alle geproduceerde auto’s van VW elektrisch zijn. Reeds nu waarschuwt het bedrijf dat de volledige omschakeling van de productie misschien meer gaat kosten dan nu kan worden voorzien. Met het opvoeren van de winsten in de komende jaren, die niet meer aangetast worden door schadevergoedingen, hoopt men de toekomst te financieren.

Zal Volkswagen de omslag kunnen realiseren?

Het Volkswagen concern heeft in ieder geval de belegger ook duidelijk gemaakt welke koers het bedrijf gaat kiezen. Duidelijker dan de meeste concurrenten is gekozen voor elektrisch rijden. En de tijd voor de omslag is relatief krap te noemen. Er zijn nog steeds veel vragen over het feit of elektromotoren de huidige motoren op fossiele brandstof geheel zullen kunnen vervangen. Daarbij is ook de ontwikkeling van de autonoom rijdende auto van groot belang voor het model van de toekomst. Is Volkswagen een van de winnaars van de toekomst of zal het concern in 2030 al vergeten zijn? Met een positie met hefboom kunt u een uitstekend rendement behalen indien u de juiste keuze maakt. Een betrouwbare online broker vindt u op deze site.

Korte termijn koopkans Shell?

Het tweede kwartaal 2018 liet Shell goede cijfers zien. De omzet steeg in deze periode met bijna 25% tot $ 90 miljard. De winst steeg hierdoor met 30% en kwam uit op bijna $ 5 miljard. Deze winststijging werd gerealiseerd door hogere olieprijzen en lagere kosten. Maar valuta-effecten (lees: de stijgende dollar) hadden een negatieve invloed op het resultaat. Gelet op het winstniveau handhaafde Shell het kwartaaldividend op $ 0,47. Bovendien kondigde het bedrijf aan een aandeleninkoop te starten van $ 25 miljard. Deze inkoop moet in 2020 worden afgerond. Nadat Shell eerder door desinvestering de financiële positie weer had versterkt, is de cashflow nu weer voldoende om een forse aandeleninkoop te realiseren. Allemaal goed nieuws, maar toch…

Analisten tonen zich teleurgesteld

Het is bij Shell de laatste jaren niet ongebruikelijk geweest dat ogenschijnlijk goede cijfers en positieve verwachtingen op de beurs geen aanleiding gaven tot koersstijging. Ook dit kwartaal was dat weer het geval. De analisten hadden verwacht dat de nettowinst op ongeveer $ 6 miljard zou uitkomen en het werkelijke bedrag viel daardoor tegen. Ook achtten analisten het mogelijk dat de handelsoorlog tussen de VS en China zal leiden tot een vertraging in de wereldeconomie. Hierdoor zou de olieprijs weer onder druk kunnen komen te staan. Het Internationaal Energieagentschap verwacht bovendien dat de vraag naar olie in het tweede halfjaar van 2018 zal afnemen. Begin augustus daalde de olieprijs tot het laagste niveau in twee maanden tijd.

Shell is voor de resultaten nog altijd zeer afhankelijk van de prijs van olie. De onderneming investeert ook al geruime tijd in duurzame energieoplossingen, maar die dragen nog niet bij aan de winst.

Via het investeringsvehikel Shell Ventures heeft het een belang genomen in de Amerikaanse startup Ample. Dit bedrijf heeft een platform ontwikkeld waarmee elektrische auto’s sneller kunnen worden opgeladen. Shell overweegt die techniek, die nog in de opstartfase zit, toe te passen op haar bestaande tankstationsnetwerk.

Koersontwikkeling van Shell

Na de presentatie van de kwartaalcijfers (eind juli) daalde de koers van Shell in korte tijd snel. Inmiddels is het verlies (ex-dividend) opgelopen tot 8%. Overigens staat de koers ten opzichte van een jaar eerder nog steeds 13% hoger. Echter was op dat moment de olieprijs aan een duikvlucht begonnen.

Als de olieprijs zich weet te herstellen en het handelsconflict tussen de VS en China niet escaleert, zijn er zeker kansen voor een opleving van Shell. Een derivaat met hefboom kan dan een mooi rendement opleveren. Bij betrouwbare online brokers op deze site kunt u deze beleggingsproducten verkrijgen.

Opkomst en ondergang van Lehman

Momenteel draait in Londen een theaterstuk dat gaat over de opkomst en ondergang van de Lehman Brothers. Het is dan ook alweer 10 jaar geleden dat er een schok ging door de hele financiële wereld. Lehman Brothers viel om, terwijl andere grote banken, zoals Morgan Stanley, Citigroup en Bank of America werden gered van de ondergang door de overheid. De val van deze bekende bank luidde een financiële crisis in, waarmee we vandaag de dag nog steeds worden geconfronteerd door het monetaire beleid van de centrale banken. Veel is er al geschreven over de ondergang van de bank. Vaak is verondersteld dat deze kleinste van de machtige zakenbanken in de VS als voorbeeld moest dienen. Het gedrag van de bankiers moest worden bestraft, maar zonder het complete financiële stelsel in elkaar te laten storten.

Een achtergrond in de katoenteelt

Het was Henry Lehman die in 1844 in Amerika aankwam en zich vestigde in het centrum van de katoenteelt: Montgomery, Alabama. Net als veel Joodse immigranten begon Henry een winkeltje. Hij verkocht textiel. Later kwamen twee van zijn broers over. Het bord op de winkel kon worden veranderd in Lehman Brothers en die naam staat er nog steeds als het einde van het familiebedrijf zich aankondigt.

Na de crisis van 1929 verplaatst het bedrijf het hoofdkantoor naar New York. Vanaf dat moment was textiel ook bijzaak en werd er in feite vooral in geld gehandeld.

De tradingdivisie als logische keuze

Voor bankiers in de VS werd het steeds meer duidelijk dat het ‘echte geld’ te verdienen was met beleggen en traden. Ook de familiebank Lehman ontkomt hier niet aan. Maar op dat moment zijn er geen kinderen meer beschikbaar om leidinggevende posities in de bank over te nemen. De tradingdivisie wordt geleid door een buitenstaander: Lewis Glucksman. Een aantal jaren later treedt Bobbie Lehman terug als bestuurder van de bank en neemt Glucksman de leiding over. Op dat moment is de bank niet langer een familiebedrijf. Deze overgang valt samen met de lossere regels voor financiële instellingen van president Reagan. Lehman Brothers gaat naar de beurs en de macht verschuift naar de aandeelhouders. Was dit het moment dat ook deze bank te risicovol gedrag ging vertonen?

De les van Lehman voor beleggers

Wie in het jaar 2008 aan beleggen deed, zal zich de beelden herinneren van de rijen Lehman personeelsleden die met een kartonnen doos persoonlijke bezittingen het pand dienden te verlaten. Velen in tranen en volkomen verward.

Beleggen is nooit zonder risico’s en ook onverwachte zaken doen zich af en toe voor. Weet wat u doet en kies ook altijd voor de zekerheid van een betrouwbare online broker? Op deze site staan er een aantal.

Komt Duitsland economisch in zwaar weer?

Veel Nederlandse particuliere beleggers blijven vaak dicht bij huis als het gaat om beleggingen in Europa. Duitsland is hierbij dan het meest populaire land. Dat heeft natuurlijk te maken met de bekendheid van een groot aantal Duitse multinationals in Nederland. Ook de taal en de stabiele politiek bij onze oosterburen is vaak een reden om voor de Dax te kiezen. De Duitse index wordt vooral gedomineerd door de grote Duitse autoconcerns. Zowel BWM en Daimler als Volkswagen zijn opgenomen in de Dax. Andere bekende namen zijn onder meer Adidas, Bayer, Lufthansa en Siemens. De Dax wordt daardoor vaak minder beïnvloed door koersschommeling in de VS in vergelijking met de AEX.

De Duitse centrale bank maakt zich zorgen

Het kabinet van Angela Merkel is gewaarschuwd door topman Jens Weidmann van de Bundesbank. Het Handelsblatt, een bekende Duitse krant, heeft een bericht opgenomen over een speciale bijeenkomst op 6 juli jongstleden waarbij de bankier was uitgenodigd door het kabinet. Waarschijnlijk was een van de redenen de bijstelling van de groeiverwachtingen voor 2018. Waar die in eerste instantie op 2,5% waren geschat, is dat percentage door de centrale bank in juni naar beneden bijgesteld op 2%. Als reden voor de bijstelling werd vooral gesproken over politieke onzekerheid. De robuuste Duitse economie zou hierdoor minder positieve vooruitzichten hebben.

Weidmann heeft de deelnemers van de vergadering dan ook voorgehouden om het land voor te bereiden op zwaardere tijden en de overheidsuitgaven daarop aan te passen. Pikant is daarbij dat de topbankier heeft gezegd dat Duitsland in moeilijke tijden niet op enige steun hoeft te rekenen van de Europese centrale bank.

In het algemeen stellen Duitsland en Frankrijk zich zeer positief op als het gaat om de monetaire situatie in de EU. De opmerkingen van Weidmann zouden dus kunnen duiden op een trendbreuk. Misschien waren de woorden ook niet bedoeld voor publicatie.

Gaat u voor Duitsland op beleggingsgebied?

Nu de verhouding tussen de VS en de EU duidelijk bekoeld lijkt te zijn door toedoen van president Trump, zal Duitsland weer de motor moeten zijn in Europa. De woorden van de Bundesbank duiden echter op onzekerheid en wellicht wordt daarmee ook al met een schuin oog gekeken naar de situatie in Italië. Een tweede belangrijk land dat de EU onder druk zou zetten, zou de onrust sterk vergroten. Een softe Brexit, zoals May die in gedachten lijkt te hebben, is echter weer positief voor het hele EU-gebied. Het is dus aan u als belegger om te kiezen welke kant het op zal gaan met Duitsland. Als u positie wilt innemen kan dat natuurlijk via de betrouwbare online brokers op deze site.

May kiest voor ‘softe’ Brexit

Na vele maanden van onduidelijkheid lijkt de Britse premier Theresa May bakzeil te halen en te kiezen voor een vertrek uit de EU dat veel minder ver gaat dan oorspronkelijk de bedoeling is geweest. May stond ook onder zware druk, vooral in eigen land. Inmiddels is de Britse kiezer niet zo tevreden meer over de keuze om te verrekken uit de EU. De gevolgen op economisch gebied en de kosten van het vertrek lijken veel rigoureuzer dan eerder was voorgespiegeld door de ‘hardliners’ die eigenlijk volledig met Europa willen breken. Maar May weet ook dat een groot deel van haar conservatieve partij nooit akkoord zal gaan met een harde Brexit. Een aantal conservatieve parlementsleden is duidelijk anti-Brexit. May moet uiterlijk in oktober een vertrekplan voorleggen aan het Engelse parlement en ook de EU-lidstaten moeten zich hierover uitspreken.

De interne markt lijkt intact te blijven

In het huidige vertrekplan lijkt May ervoor te hebben gekozen dat de interne markt in principe ook in Groot-Brittannië zal blijven gelden. De Britten zullen hun regels voor agrarische producten en de industrie gelijk laten blijven aan de EU. Dit mede door een groot aantal multinationals die May hebben gewaarschuwd dat investeringen in het Verenigd Koninkrijk onder druk zouden komen te staan als er geen vrijhandel meer mogelijk zou zijn met het Europese continent. Voor de hardliners is dat het overschrijden van een duidelijke rode lijn. Zij stellen zich namelijk veel voor van het sluiten van vrijhandelsverdragen met andere landen, met name de VS.

Ook op het gebied van het personenverkeer zou May grotere vrijheden willen toestaan aan EU-burgers in vergelijking tot burgers uit andere landen. Door de Brexit zou er weinig veranderen voor EU-burgers die al verblijven in ket VK of zich daar zouden willen vestigen.

Als de voorstellen van May het halen, zal naar mening van tegenstanders van het voorstel de economie van de Britten nog steeds gen vrijheid kennen en dat was een van de belangrijkste redenen voor de Brexit. De voormalig voorman van de anti-EU-partij UKip noemde het voorstel ‘verraad’. Boris Johnson, minister van buitenlandse zaken en groot voorstander van de Brexit noemde het voorstel een ‘drol’ die hij moet zien op te poetsen.  

Het huidige voorstel lijkt goed voor de Europese beurzen

Als deze ‘softe’ Brexit een feit wordt, zal dat de beurzen goed doen. De vrees dat de EU na de Brexit meerdere landen zou zien vertrekken lijkt beduidend kleiner nu Groot-Brittannië lijkt te kiezen voor een blijvende deelname aan de Europese markt. Natuurlijk is er nog geen duidelijkheid voordat ook de EU zich heeft uitgesproken over dit voorstel. De maand oktober zal ongetwijfeld een roerige maand worden op de beurzen. Wilt u hiervan profiteren? Kies dan voor een betrouwbare online broker op deze site.

 

Handelsconflicten zorgen voor onzekerheid op beurzen

Na een conflict met de Canadese premier Trudeau nam Trump afstand van de slotverklaring van de G7. Reden hiervoor was dat Trudeau in een persconferentie aangaf dat Canada niet met zich zou laten sollen. Hierbij doelde de Canadese premier op de importheffingen die de VS zijn land heeft opgelegd. Trump vindt de heffingen juist een passende reactie op de heffingen die Canada toepast op Amerikaanse zuivelproducten. Trump gaf aan dat zijn vertegenwoordigers de slotverklaring niet zullen tekenen. Ook merkte de president van de VS op dat hij nu eerst zijn aandacht zou gaan richten op importheffingen op auto’s die naar zijn zeggen zijn land momenteel overspoelen. Vooral in Europa, Japan en Korea zullen die woorden ook weer voor onzekerheid hebben gezorgd.

Handelsoorlog VS/China lijkt wat afgekoeld

Waar er eerder harde woorden werden gewisseld over de handelsbetrekkingen tussen de VS en China, ontstond hier wat rust, omdat China aangaf meer Amerikaanse producten te gaan kopen. Hoewel men in Amerika hier een bevestiging in lijkt te zien dat Trump de juiste keuzes maakt, blijft een groot deel van het fundamentele probleem liggen. Op het gebied van bescherming van intellectueel eigendom is er geen enkele vooruitgang geboekt. Als China op dit punt niet bereid is handreikingen te doen, lijkt het wel duidelijk dat de kiem voor een volgend heviger conflict al is gelegd.

Renteontwikkelingen lijken aanstaande

Op korte termijn zijn er weer beleidsvergaderingen van centrale banken. In de Eurozone is men benieuwd wat er gaat gebeuren met het obligatie-opkoopprogramma. De algemene verwachting is dat er tot een verlenging na september zal worden besloten, zonder een einddatum te noemen. De omvang van maandelijkse aankopen zal daarbij worden verlaagd, denkt men. De minder florissante ontwikkeling van de economie en de onzekerheid in Italië zouden hierbij een belangrijke rol spelen. Als het besluit anders uitpakt, zou dat grote gevolgen kunnen hebben voor de beurzen.

Ook voor de FED is er een duidelijke verwachting: de rente zal worden verhoogd, waarbij gehint gaat worden op een verdere verhoging. Belangrijk hier is of de 10-jaarsrente een niveau boven de 3% zal gaan bereiken. In dat geval zal het zeker voor turbulentie zorgen op de beurzen.

De tijden blijven onrustig

Hoewel de economie van zowel de VS als China zich positief ontwikkelt, is er toch veel onzekerheid in de markt. Een belegging in aandelen is daardoor riskanter dan in het begin van het jaar. Wie denkt de richting te kunnen aanvoelen, zal hier misschien met hefboom op willen inspelen. Kies dan een goede betrouwbare online broker van deze site.

ABN AMRO heeft te maken met een vertrouwenscrisis

Een anonieme brief kwam eraan te pas waarin een aantal managers hun onvrede hebben geuit over het bestuur van de bank die nog steeds grotendeels in handen van de overheid is. Volgens de managers is de strategie van de bank niet duidelijk en durft het bestuur geen richting te kiezen, waardoor ze grote zorgen hebben over de toekomst van hun werkgever. Minister van Financiën Wopke Hoekstra moest hier wel op reageren, maar maakte het zichzelf ook makkelijk door het anonieme karakter van de brief te hekelen. ‘Je kunt niet terugschrijven als je niet weet wie het zijn’, aldus de bewindsman. Hoekstra benadrukte dus maar vertrouwen te hebben in het bestuur van de bank.

Onrust door stevige maatregelen

Het vertrek van Olga Zuiderdijk lijkt ook van invloed te zijn geweest op de keuze van de managers om anoniem in de openbaarheid te treden. Zij trad in februari af als voorzitter van de raad van commissarissen. De reden hiervoor was de discussie over haar leiderschapsstijl. Op dat moment werd het duidelijk dat het rommelde op hoog niveau binnen de bank. Haar opvolger, Ton de Swaan, wordt overal geroemd vanwege zijn bancaire ervaring en ook minister Hoekstra stak nogmaals de loftrompet over deze vervanger.

Bestuursvoorzitter Kees van Dijkhuizen lijkt nu de gebeten hond te zijn en het doelwit van de aanval door het middelmanagement. Hij reageerde met een mail naar het voltallig personeel. Hierin stelde hij het jammer te vinden dat er steeds weer medewerkers zijn die menen de media te moeten opzoeken. Hij denkt dat de onzekerheid en onrust binnen de gelederen van de bank worden veroorzaakt door de stevige organisatorische maatregelen die er zijn genomen. Hij vertrouwt erop dat de rust inmiddels aan het terugkeren is en dat de toekomst positief tegemoet kan worden gezien.  

Is ABN AMRO momenteel een interessante belegging?

De keuze van de overheid om deze genationaliseerde bank weer naar de beurs te brengen leek op het juiste moment te zijn genomen. Maar inmiddels is wel duidelijk dat ABN AMRO nog steeds dezelfde problemen kent die aanleiding waren voor de eerdere overname, die niet goed afliep. Hoewel de bank een van de grootste Nederlandse financiële instelling is, kan ze blijkbaar maar moeilijk een keuze maken over de richting en dat is geen goed teken in een periode dat ook grote banken moeten vechten voor hun voortbestaan. De huidige vertrouwenscrisis binnen de bank maakt het voor beleggers erg moeilijk om wel vertrouwen te blijven hebben in een organisatie die weer lijkt te zwalken. Wat verwacht u van deze bank in de toekomst? Via een betrouwbare online broker op deze site kunt u daar desgewenst een positie op innemen.

Ontwikkelingen op de oliemarkt

Na een periode van prijsstijging kreeg de olieprijs op vrijdag 25 mei een behoorlijke tik en moest deze meer dan 3% inleveren. De olieprijs heeft in 2018 het hoogste niveau sinds 2014 bereikt en dat was met name te danken aan de afspraken over productiebeperking van de OPEC en bondgenoten. Omdat de groep de afspraken uitstekend nakwam, daalden de enorme voorraden en is dagelijkse productie niet langer hoger dan de vraag.

De olieprijs kreeg nog een extra duw door de economische sancties die de VS afkondigde tegen Iran en Venezuela om politieke redenen. Aan die voortdurende stijging lijkt nu echter een eind te zijn gekomen.

Ongewilde bondgenoten

Hoewel de experts het niet graag toegeven, lijkt het wispelturige gedrag van president Trump ook op economisch gebied soms tot de door hem gewenste resultaten te leiden. Toen de olieprijs een stijgende tendens vertoonde, hekelde Trump in april de kunstmatig hooggehouden prijzen al. Ook de Amerikaanse consument merkt de stijging van de internationale olieprijs aan de pomp. Dat is een pijnlijk gegeven voor een president die zich nog steeds zeer populistisch opstelt. In Amerika zelf is er dan ook geen enkele beperking meer als het gaat om exploitatie van nieuwe oliegebieden, ook niet als die in kwetsbare natuurreservaten liggen. Ook de schalieproducenten krijgen carte blanche en draaien op volle toeren.

Maar het zijn andere berichten die de olieprijs momenteel omlaag duwen. Het jaarlijkse congres van de OPEC-ministers zal dit jaar plaatsvinden op 22 juni. Voorafgaande daaraan werd tijdens een overleg in Sint-Petersburg tussen de energieministers van Rusland en Saoedi-Arabië duidelijk gehint op een verhoging van de productie, waarschijnlijk in het derde kwartaal van dit jaar. Hoewel er nog geen concrete cijfers werden genoemd, menen deskundigen dat het plafond voor de olieproductie zal worden verhoogd tussen de 300.000 en 1.000.000 vaten per dag. De termijnmarkt reageerde onmiddellijk op het bericht en een forse prijsdaling was het gevolg.

Voor de Amerikanen die protesteerden in Washington tegen de te hoge benzineprijzen, moet het lijken alsof ‘hun’ president meteen zijn woorden weer heeft waargemaakt. Er wordt ook al open gesproken over de waarschijnlijkheid van een tweede termijn voor Trump. In hoeverre Rusland en Saoedi-Arabië daar blij mee zouden zijn, blijft de vraag.

Is de stijgende trend van de olieprijs gebroken?

De olieprijs is en blijft natuurlijk volatiel, omdat een groot deel van de wereldvoorraad in gebieden ligt die permanent onstabiel lijken te blijven. Toch is het nog maar kortgeleden dat men dacht dat een prijs per vat van boven de $ 80 niet meer realistisch was. Indien de productiebeperking inderdaad zal worden beperkt, is een verdere daling van de prijs waarschijnlijk, maar zowel de OPEC als haar bondgenoten zullen dat proberen te voorkomen. Kunt u profiteren van deze strijd door met hefboomproducten op olie te werken? Kies dan wel voor een betrouwbare online broker op deze site.

Is de Ethereum in opmars?

De huidige koers van de Ethereum schommelt rond de $ 700. Het onafhankelijke financieel adviesbureau deVere group verwacht echter dat deze cryptomunt nog dit jaar een koers van $ 2,500 zal gaan aantikken. De grote kracht van de Ethereum ziet het bureau in de smart contracts die uitgevoerd kunnen worden met deze munt. De blockchain van de Ethereum maakt het mogelijk dat contracten worden aangegaan waarbij voor de uitvoering geen mensen meer nodig zijn. Een voorbeeld hiervan is een landbouwverzekering die door koppeling van data automatisch een uitkering kan doen, zonder tussenkomst van mensen. Deze technologie maakt de Ethereum dus breder toepasbaar dan bijvoorbeeld de Bitcoin. DeVere group denkt dat deze technologie steeds vaker zal worden toegepast en daarmee deze munt een voorsprong geeft op de concurrenten.  

De geschiedenis van de Ethereum

De Ethereum werd ontwikkeld door V. Buterin in 2013. Als cryptomunt is de ether, zoals de munt ook wel wordt genoemd, vergelijkbaar met de Bitcoin, maar de technologie is moderner en breder toepasbaar. De Ethereum is de tweede cryptomunt in omvang. De koersontwikkeling van de munt is vergelijkbaar spectaculair geweest met de Bitcoin en de stijging die begon in 2016 heeft de koers ook boven de $ 1,000 gebracht.

De blockchain die wordt gebruikt kan zowel de transacties bijhouden van de munt als die van vele andere cryptomunten. Daarnaast kunnen smarts contracts worden opgenomen. Dit is de reden dat de technologie van de Ethereum ook wordt gebruikt bij bijna alle nieuwe munten die op de markt komen. Ook is de technologie van de Ethereum meer geavanceerd als het op minen aankomt en is centralisatie daarvan minder toepasbaar.

Het is deze technologie en het feit dat de munt momenteel al een sterke positie in de markt heeft, die deVere group heeft overtuigd van de verwachte koersontwikkeling van deze munt die naar de mening van het bureau ook in de daaropvolgende jaren nog een stijging zal laten zien.

Handelen in de Ethereum

De goede keuze om te handelen in deze cryptomunt is om een betrouwbare online broker te nemen. Op deze site kunt u er een aantal vinden. Bij deze brokers kunt u ook met hefboomproducten handelen, zoals CFD’s. De koers van cryptomunten, waaronder de Ethereum, is erg volatiel. Indien u nog weinig ervaring heeft met hefboomproducten, is het verstandig om eerst te oefenen met een demoaccount. Maak gebruik van de kansen die deze vorm van beleggen u biedt, maar alleen met geld dat u ook zou kunnen missen.

Lithiumkoorts

Lithium is het metaal dat nodig is om batterijen en accu’s te maken, die worden gebruikt in mobiele telefoons, tablets, laptops en diverse andere moderne apparaten. Maar er zullen veel grotere hoeveelheden lithium nodig zijn als de elektrische auto definitief een plaats weet te veroveren op onze wegen. Vanwege die vraag is de prijs van lithium de afgelopen tijd enorm gestegen en moet er nu ongeveer € 15.000 per ton worden betaald. Het is ook om die reden dan het metaal ook al wel het ‘witte goud’ of de ‘witte benzine’ wordt genoemd. Momenteel zijn de meeste mijnen voor lithium te vinden in Australië en Zuid-Amerika. De autobatterijen worden vooral gemaakt in China. Die afhankelijkheid van het buitenland levert ook in Europa veel zorgen op en de zoektocht naar lithium is dan ook in volle gang.

Tsjechië heeft het witte goud gevonden

Bij Cinovec in Tsjechië is een grote hoeveelheid lithium ontdekt. Het te ontginnen metaal wordt geschat op 1,5 miljoen ton en is volgens de huidige marktprijs dus een kapitaal waard voor het kleine Midden-Europese land. Maar er is een groot probleem. De rechten voor de winning zijn in handen van European Metals. Ondanks de naam is dat een Australisch bedrijf dat ook mijnen heeft in het thuisland. Nu de vondst zeker lijkt te zijn, komen de politici in actie. De communisten waren het eerste, al hebben die nog weinig invloed in het land. Maar de Tsjechische burgers zien het ook niet zitten dat het grootste deel van de waarde van deze bodemschat naar het buitenland zal verdwijnen. Inmiddels is de hele politiek in het land ervan overtuigd dat de winning van het lithium een zaak is die door de overheid moet gebeuren. Maar de contracten met European Metals zijn getekend en juridisch waterdicht. Momenteel is er dus een impasse ontstaan die ervoor zou kunnen zorgen dat de winning van het kostbare metaal nog jaren moet worden uitgesteld.

Is lithium een luchtbel?

Experts waarschuwen dat de verwachtingen voor lithium misschien veel te overspannen zijn. Het metaal is niet echt zeldzaam en men denkt dat er overal ter wereld vindplaatsen zijn. Omdat het tot dusverre niet echt lonend was om het metaal te ontginnen, heeft men er ook niet driftig naar gezocht. Momenteel is dat wel het geval en dat zou de prijs behoorlijk onder druk kunnen zetten. Daarbij komt dat de ontwikkeling van batterijen voor auto’s ook niet stilstaat en als er een alternatief wordt gevonden voor het momenteel dure lithium zal dat de prijs ineen kunnen doen klappen. Ze noemen de huidige ontwikkeling van de prijs een voorbeeld van de ‘varkenscyclus’.  Wat denkt u van lithium? Indien u kiest voor een positie, doe dat dan bij de betrouwbare online brokers op deze site.