Lithiumkoorts

Lithium is het metaal dat nodig is om batterijen en accu’s te maken, die worden gebruikt in mobiele telefoons, tablets, laptops en diverse andere moderne apparaten. Maar er zullen veel grotere hoeveelheden lithium nodig zijn als de elektrische auto definitief een plaats weet te veroveren op onze wegen. Vanwege die vraag is de prijs van lithium de afgelopen tijd enorm gestegen en moet er nu ongeveer € 15.000 per ton worden betaald. Het is ook om die reden dan het metaal ook al wel het ‘witte goud’ of de ‘witte benzine’ wordt genoemd. Momenteel zijn de meeste mijnen voor lithium te vinden in Australië en Zuid-Amerika. De autobatterijen worden vooral gemaakt in China. Die afhankelijkheid van het buitenland levert ook in Europa veel zorgen op en de zoektocht naar lithium is dan ook in volle gang.

Tsjechië heeft het witte goud gevonden

Bij Cinovec in Tsjechië is een grote hoeveelheid lithium ontdekt. Het te ontginnen metaal wordt geschat op 1,5 miljoen ton en is volgens de huidige marktprijs dus een kapitaal waard voor het kleine Midden-Europese land. Maar er is een groot probleem. De rechten voor de winning zijn in handen van European Metals. Ondanks de naam is dat een Australisch bedrijf dat ook mijnen heeft in het thuisland. Nu de vondst zeker lijkt te zijn, komen de politici in actie. De communisten waren het eerste, al hebben die nog weinig invloed in het land. Maar de Tsjechische burgers zien het ook niet zitten dat het grootste deel van de waarde van deze bodemschat naar het buitenland zal verdwijnen. Inmiddels is de hele politiek in het land ervan overtuigd dat de winning van het lithium een zaak is die door de overheid moet gebeuren. Maar de contracten met European Metals zijn getekend en juridisch waterdicht. Momenteel is er dus een impasse ontstaan die ervoor zou kunnen zorgen dat de winning van het kostbare metaal nog jaren moet worden uitgesteld.

Is lithium een luchtbel?

Experts waarschuwen dat de verwachtingen voor lithium misschien veel te overspannen zijn. Het metaal is niet echt zeldzaam en men denkt dat er overal ter wereld vindplaatsen zijn. Omdat het tot dusverre niet echt lonend was om het metaal te ontginnen, heeft men er ook niet driftig naar gezocht. Momenteel is dat wel het geval en dat zou de prijs behoorlijk onder druk kunnen zetten. Daarbij komt dat de ontwikkeling van batterijen voor auto’s ook niet stilstaat en als er een alternatief wordt gevonden voor het momenteel dure lithium zal dat de prijs ineen kunnen doen klappen. Ze noemen de huidige ontwikkeling van de prijs een voorbeeld van de ‘varkenscyclus’.  Wat denkt u van lithium? Indien u kiest voor een positie, doe dat dan bij de betrouwbare online brokers op deze site.

Noors staatsfonds verliest miljarden

Het Noorse staatsfonds dat de opbrengsten uit de Noorse oliewinning belegt, heeft in het eerste kwartaal van 2018 een verlies geleden van bijna 273 miljard kronen, wat overeenkomt met 29 miljard euro. Dit was het grootste kwartaalverlies in de afgelopen vier jaar en ook het tweede verlies op rij. Als oorzaken voor het verlies werden de turbulentie op de financiële markten en zorgen over de Chinese economie genoemd. Ook de mogelijke renteverhoging in de VS deed het fonds pijn. Het Noorse staatsfonds is het grootste staatsinvesteringsfonds ter wereld en een van de grootste beleggers. Momenteel beheert deze gigant ongeveer € 849 miljard.

De porto van het Noorse Staatsfonds

Momenteel heeft het fonds ongeveer 9.000 beleggingen wereldwijd. De grootste beleggingen in aandelen betreffen Nestlé en Apple. Een groot deel van de portefeuille bestaat ook uit obligaties in de VS, Duitsland en Japan. Een mogelijke renteverhoging in deze gebieden levert forse verliezen op voor de Noren. Voor het eerst sinds de oprichting van het fonds in 1990 overweegt de overheid om een bedrag van € 400 miljoen te onttrekken. De oliewinning is de belangrijkste bron van inkomsten voor de Noorse staat. De druk op de prijs sinds 2014 zorgt voor beduidend lagere opbrengsten de afgelopen jaren. Door forse investeringen zijn de uitgaven van de regering van Noorwegen jaarlijks aanzienlijk. Het Noorse fonds heeft in november 2017 aangekondigd om beduidend minder te beleggen in de olie- en gasindustrie. De schommelingen op deze markten zorgen voor een kwetsbare positie van het fonds. 

De Nederlandse pensioenfondsen

Het totaal belegde vermogen van de Nederlandse pensioenfondsen is met ongeveer 1.300 miljard euro nog aanzienlijk hoger dat het Noorse fonds. Ook hier waren de resultaten over de afgelopen kwartalen niet bijster florissant. Ook een zeer brede spreiding is dus niet altijd een garantie voor een positief resultaat. Medelijden hoeft men overigens niet te hebben met de keuzeheren van het Noorse fonds. In het jaar 2016 werd bijvoorbeeld nog een winst behaald van € 50 miljard en het goede beleggingsjaar 2017 zorgde voor een aangroei van € 103 miljard oftewel 19%. Een deel van die resultaten kwam uit de effecten van Shell die ook in ruime maten zijn vertegenwoordigd in de portefeuille. Ook de grote hoeveelheid Nederlandse staatsobligaties zorgde in die jaren voor een aantrekkelijke koerswinst.

Men schat dat de Noren momenteel ongeveer de helft van de voorraden olie en gas voor de kust hebben opgepompt. Ook in de komende jaren zullen er dus nog forse bijdragen aan het staatsinvesteringsfonds te verwachten zijn. 

Zelfs indien u geen miljarden te beleggen heeft, is een keuze voor een betrouwbare online broker de juiste. Op deze site staan er enkele.

In wereld 4.0 zal beleggen anders zijn

Economen noemen onze huidige wereld nog 3.0, maar deze zal snel worden opgeslokt door 4.0. De voortekenen zijn er al, want bedrijven als Shell en Unilever zijn op de ranglijst van grote bedrijven al ver voorbijgestreefd door giganten als Google, Amazon en Apple. Het is op zich prijzenswaardig dat Rutte c.s. hun best om de grootste beursbedrijven op de AEX binnen ons land te houden, maar het zijn bedrijven die behoren bij wereld 3.0. Elders in de wereld kijkt men wat verder in de toekomst.

Kunstmatige intelligentie is de sleutel

Economen denken dat de economie in wereld 4.0 vooral gedomineerd zal worden door kunstmatige intelligentie. Dit is ook een speerpunt in het innovatieprogramma in China. Het land heeft er geen geheim van gemaakt dat het wereldkampioen wil worden op het gebied van digitalisering en investeert hier vele malen meer in dan Europa. Niet alleen in de VS, maar ook in Japan en Rusland leidt deze opmars tot bezorgdheid. Ook Rusland heeft aangekondigd dat het snel economisch wil groeien en de vijfde in grootte ter wereld wil worden. De angst voor de nieuwe wereldkampioen in digitalisering wordt mede veroorzaakt door het feit dat in de wereld 4.0 de winnaar alles lijkt in te pikken. Dat is onder andere al gebeurd bij de techno-giganten als Google, Apple en Amazon. Er is nauwelijks ruimte voor een nummer 2, terwijl dat wel gold voor de concurrenten van Unilever en Shell.

In toekomststudies gaat men er vanuit dat degene die robots en slimme software (KI) succesvol ontwikkelt de concurrenten geen kans meer zal gunnen. Als China die strijd wint, zal dat niet alleen voor de buren een bedreiging vormen.

De veranderingen in wereld 4.0

Er zijn vooral doemscenario’s  als het gaat om en economie waarin robots en slimme software een belangrijke rol gaan spelen. In een studie die 4 jaar geleden in Engeland werd gepubliceerd, werd aangenomen dat door robottechnologie in de westerse wereld binnen 20 jaar minstens 50% van de banen zullen verdwijnen. Andere studies zijn minder somber, omdat ook bij grote veranderingen in het verleden de werkgelegenheid zich herstelde, zodra er nieuwe behoeften ontstonden. Ook in dat geval bieden resultaten in het verleden echter geen garantie voor de toekomst.

Hoe belegt u in wereld 4.0?

Heeft u de winnaars gekozen met Google, Amazon en Apple of heeft u met beleggen verliezen geleden op concurrenten van deze toppers? In de nieuwe wereld 4.0 moet u waarschijnlijk meteen de juiste kiezen, omdat er geen ruimte is voor een ander. Maak in ieder geval de keuze voor een betrouwbare online broker op deze site.

Onrust op de markt voor geheugenchips

Maart 2018 lijkt een slechte maand te worden voor bedrijven in de chipindustrie. In de derde week van deze maand was het weer raak. Het Taiwanese chipbedrijf TSMC liet weten dat de omzet in 2018 waarschijnlijk een miljard dollar lager zal uitkomen dan eerder verwacht. Die mededeling veroorzaakte meteen nervositeit onder beleggers in de sector. Daar speelt ongetwijfeld ook in belangrijke mate mee dat TSMC de chips levert voor de iPhone van Apple. Het bedrijf is zelfs voor 20% van de omzet afhankelijke van deze geheugenchips. Is de markt voor chips over het hoogtepunt heen?

Spijkers op laag water of een sombere toekomst

De cijfers van TSMC zorgden meteen voor een verkoopgolf in de hele sector. Ook ASML en Besi op de vaderlandse beurs moesten weer veren laten. Dat is wel opmerkelijk omdat beide bedrijven positieve verwachtingen hebben voor het jaar. ASML sprak zelfs over een solide groei in 2018. Maar ook de Amerikaanse bouwer van chipmachines, Lam Reseach, kreeg een forse dreun op de beurs toen het afgelopen week met prima resultaten kwam. Veel beleggers namen afscheid van het fonds, omdat er een kleine teruggang was in de orders voor de komende kwartalen. Ook andere fondsen in de sector moesten hier meteen onder lijden. Een meer concrete tegenvaller was het feit dat er voor het eerst in de geschiedenis vorig kwartaal minder smartphones zijn verscheept dan daarvoor. Dat en de gefluisterde angst dat de verkopen van iPhones lijken tegen te vallen, doet sommige analisten vermoeden dat het omslagpunt zou kunnen zijn bereikt als het gaat om de wereldwijde verkoop van smartphones. Dat zou een negatieve impact hebben op de hele chipsector. Die gedachte wordt mede gevoed, omdat er in 2016 en 2017 een capaciteitstekort leek te ontstaan voor geheugenchips. De bouwers van chipmachines en de producenten van chips zagen de prijzen in een rechte lijn omhoog gaan en verdienden erg veel geld. Nu lijken de prijsstijging een halt toe te zijn geroepen en is er nervositeit voor de toekomst.

Komst er een einde aan de ononderbroken stijging in de chipsector?

Al gedurende een periode van 10 jaar laten bedrijven in de sector een mooie stijging zien. Ook in 2017 was het weer raak en steeg ASML met 36% en Besi zelfs met 122%. Het is niet onlogisch dat beleggers een beetje hoogtevrees gaan krijgen. Hoe denkt u over de ontwikkeling? Is het omslagpunt bereikt of is dit slechts een adempauze voor een nieuwe klim? Indien uw visie de juiste is, kunt u zeker met hefboom een goed rendement verwachten. Kies een betrouwbare online broker op deze site voor al uw trades.

Xiao-i: maker van chatbots

In China is het heel gewoon dat u in eerste instantie te woord wordt gestaan door een chatbot als u bijvoorbeeld een grote bank belt. Deze robot kan u zonder problemen vertellen hoe u een bankrekening moet openen, hoeveel u kunt lenen met uw huidige salaris of waar zich de dichtbijgelegen geldautomaat of bankkantoor bevindt. Deze chatbots zijn bijna allemaal gemaakt door Xiao-i. Bij een van de grotere banken van China heeft men berekend dat de ‘kleine slimmerik’, zoals de chatbot van Xiao-i wordt genoemd, inmiddels 9.000 werknemers heeft vervangen. Als u de chatbot een vraag stelt die zijn vermogen te boven gaat, zal hij u beleefd verzoeken die vraag nogmaals te stellen aan de mens met wie hij u gaat doorverbinden. De financiële voordelen van de chatbot zijn voor de gebruikers enorm, zelfs in het lagelonenland China.

Chatbots zijn niet bedreigend

Kunt u zich een zaal voorstellen waar 9.000 robots telefoneren, zoals wij die kennen van de plaatjes? Zo is het natuurlijk niet, want de chatbox is slechts een stem in een kastje en valt absoluut niet op. Daardoor komt het ook niet bedreigend over. Toch is de basis van de chatbot iets dat veel mensen wel aan het denken zet: kunstmatige intelligentie. De chatbot leert van de vragen die hem worden gesteld en zal daardoor in de toekomst steeds betere service kunnen verlenen. Yuan Hui, de topman bij Xiao-i, beseft maar al te goed dat deze gedachte voor mensen wel bedreigend kan zijn, maar geeft ook aan dat de huidige kunstmatige intelligentie nog erg beperkt is in het leervermogen. De capaciteiten van het menselijke brein zijn ver buiten het bereik van de huidige robots. Toch kunnen ook chatbots al de verkeerde dingen leren. Een slimmerik antwoordde ontkennend op de vraag of hij hield van de communistische partij. Dat foute antwoord betekende onmiddellijke heropvoeding dan wel destructie. Ook robots mogen niet zomaar alles zeggen in het China van vandaag.

Wie bouwt de chatbots in het westen?

Xiao-i mocht van de Chinese overheid geen vestiging openen in de VS, omdat men deze technologie niet graag de grens ziet overgaan. Bovendien is het maar de vraag of het bedrijf tijdens de huidige handelsoorlog ook welkom zou zijn. Maar het is duidelijk dat ook bij ons de chatbot binnenkort zijn intrede zal gaan doen. De producent zal ongetwijfeld dan een interessante koersontwikkeling laten zien. Wilt u als belegger weten welke onderneming dat zal worden? Misschien kunt u die vraag gewoon aan Siri stellen? Gaat u beleggen, kies dan wel voor een betrouwbare online broker voor al uw trades.

Imtech, drie jaar na het faillissement

In 2015 viel het doek voor Imtech en werd het bedrijf failliet verklaard. Eind maart 2018 heeft een groep van 800 gedupeerde beleggers een miljoenenclaim aangekondigd bij vier banken: Rabobank, ING, Commerzbank en ABN AMRO. De beleggers hebben zich verzameld in de Stichting ImtechClaim.nl. Het verwijt van de beleggers is dat deze banken hebben geprofiteerd van twee aandelenemissies die Imtech van de ondergang hadden moeten redden. Dat lukte uiteindelijk niet en veel van het nieuwe geld werd gebruikt om schulden aan de banken af te lossen. Het is daarbij dan natuurlijk aan de orde in hoeverre de banken reeds hadden kunnen of moeten weten dat Imtech niet meer te redden was en daarmee de beleggers hebben bedrogen.

Imtech, een korte terugblik

Imtech werd in het begin van de 21ste eeuw heel snel een beurslieveling. Vooral Nederlandse particuliere beleggers hadden de hoop met dit bedrijf een ideaal fonds te hebben gevonden dat precies de juiste sector had gezocht: installatietechniek op basis van de laatste milieu-inzichten.

Imtech leek vele jaren de beloften te kunnen waarmaken door bijzonder snel te groeien en goede resultaten te rapporteren. De koersontwikkeling was uitstekend en critici werd de mond gesnoerd, omdat men jaloezie vermoedde. In 2013 werd een kritisch rapport over mogelijke problemen in de financiering van het bedrijf in eerste instantie dan ook niet serieus genomen. Ook toen de koers een forse duikeling maakte werd dat voor vele particulieren beschouwd als een mogelijkheid om voordelig in te stappen. Dat bleek een fout te zijn.

Door de snelle groei en de vele overnames leek de directie de controle over het bedrijf te zijn kwijtgeraakt. Vooral in Duitsland bleken grote verliezen te zijn versluierd en de tekorten hoog te zijn opgelopen. Door een tweetal emissies in 2013 en 2014 waarbij in totaal € 1,1 miljard werd opgehaald probeerde men het bedrijf te redden. Dat lukte niet en een faillissement bleek onvermijdelijk.

Imtech. Worden juridische claims een trend?

Het lijkt erop dat de claimcultuur op het gebied van beleggen is overgewaaid vanuit de VS. Natuurlijk is de situatie daar beduidend anders, omdat claimen daar vooral op grond van productaansprakelijkheid plaatsvindt. Ook in ons land lijkt het de gewoonste zaak van de wereld te worden om een juridische groepsclaim te overwegen als de financiële belangen maar groot genoeg lijken. Deze kwestie bij Imtech zal in ieder geval weer meer duidelijk maken welke plichten banken hebben in een dergelijke situatie.

Voor de beurzen is een dergelijke kwestie echter geen goede reclame en schept die onzekerheid. Vermijd onzekerheid bij het kiezen van een betrouwbare online broker. Op deze site staan er een aantal vermeld.

Dividend, verdeel en profiteer?

Het woord dividend komt van ‘dividere’ uit het Latijn wat verdelen betekent. Dividend is de gebruikelijk term in de financiële wereld voor de uitkering van winst die een bedrijf doet aan haar aandeelhouders. Het dividend wordt (eventueel) voorgesteld door het bestuur en behoeft goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders. In principe kan een bedrijf ook kiezen voor het reserveren van de winst en het daarmee binnen het bedrijf houden om er bijvoorbeeld mee te investeren of schulden af te lossen. Het uitkeren van een deel van de winst ( of de reserves) kan echter ook plaatsvinden, omdat aandeelhouders soms graag een direct rendement zien op hun aandelen. In sommige gevallen wordt het dividend eveneens uitgekeerd in nieuwe aandelen, mits de statuten van het bedrijf het toestaan en de aandeelhouders hiermee akkoord gaan.

Het dividend heeft directe invloed op de koers van het aandeel indien het beursgenoteerd is. De dag dat het aandeel ex-dividend is, begint het aandeel met een koers die lager is, gebaseerd op het bedrag van de uitkering. Natuurlijk kan de koers in de loop van de dag hiervan gaan afwijken. Aandeelhouders ontvangen meestal het dividend een aantal weken na de ex-dividenddag.

Soorten dividend

Indien er sprake is geweest van een interimdividend ( een voorschot op het totale dividend) noemt men het restant ook wel slotdividend. Sommige bedrijven keren meerdere malen per jaar (kwartaal of halfjaar) een dividend uit. In bijzondere gevallen kan er sprake zijn van een superdividend. Hiertoe kan een bedrijf bijvoorbeeld besluiten als de kaspositie bijzonder hoog is. Vaak ziet men ook dat na verkoop van een onderdeel van een bedrijf wordt overgegaan tot uitkering van een superdividend voor het deel van de opbrengst waarvoor het bedrijf geen investeringsplannen heeft.

Dividenbelasting

De meeste landen kennen een dividendbelasting die in mindering wordt gebracht op de uitkering van dividend. Dit was in Nederland tot en met 2017 een percentage van 15%. De huidige regering is van plan de dividendbelasting te schrappen. Voor binnenlandse particuliere aandeelhouders maakt dit overigens geen verschil. Binnenlandse dividendbelasting is volledig verrekenbaar met de inkomstenbelasting en drukt dus niet op de aandeelhouder. Voor buitenlandse dividendbelasting geldt in ons land vrijwel altijd een teruggaaf op basis van de voorkoming van dubbele belastingen.

Dividend, gevolgen voor derivaten

Met dividend wordt rekening gehouden bij alle soorten derivaten die een aandeel als grondslag hebben. Dat betekent dat bij opties en CFD’s de invloed van dividend wordt uitgeschakeld op het moment dat het aandeel ex-dividend gaat. Hiermee wordt voorkomen dat speculatie mogelijk is op basis van de uitkering. Wilt u beleggen in derivaten? Kies dan voor een betrouwbare broker zoals opgenomen op deze site.

Sligro: focus op foodservice

Groothandel Sligro is er binnen korte tijd in geslaagd de winkeltak te verkopen. Jumbo en Coop nemen de 130 winkels van Emté over en blokkeren daarmee een buitenlandse partij waarover Sligro had gesproken. De winkels van Emté droegen ook nauwelijks bij aan de winst van het beursfonds. De omzet was ongeveer een kwart van de totale omzet. Maar qua winstgevendheid is de locatie van de winkeltak niet de juiste. De rustige regio’s van Brabant en Zeeland zijn niet in staat om voldoende volume te generen. Sligro keert dus terug naar de basis met een groothandel en bezorgdienst.

Heinekendeal kan goud waard zijn

Sligro heeft een deal gesloten met Heineken en zal exclusief het bier gaan rondbrengen voor dit topmerk. Veel zal er niet verdiend worden aan deze service, omdat wel duidelijk is dat Heineken behoorlijk heeft bespaard ten opzichte van het vorige contract. Maar Sligro komt nu wel op 14.000 afleveradressen waar het uiteraard verwacht ook andere producten te kunnen gaan leveren.

Daarnaast heeft Sligro de status van preferred supplier van LaPlace gekregen. Dat is een extra douceurtje bij de verkoop van de winkeltak aan onder meer deze supermarktgigant. Jumbo heeft in 2016 LaPlace overgenomen van het failliete V&D. De omzet van deze restaurantketen wordt geschat op € 60 miljoen en daarmee haalt Sligro natuurlijk een prachtige nieuwe klant binnen

Expansie naar België

De opbrengst van de verkoop van Emté zal ongeveer € 410 miljoen in cash bedragen. Volgens de CFO van het bedrijf overweegt Sligro (een deel van) de opbrengst terug te geven aan de aandeelhouders als een superdividend, maar het bedrijf zal zeker ook naar overnames kijken over de grens met België. Sligro heeft een magazijn in Veghel en levert al over de grens, maar daar is nog een wereld te winnen voor de groothandel. In tegenstelling tot Nederland is de foodservice in België nog compleet versnipperd. Voor Sligro liggen er dus kansen om met de rijk gevulde portemonnee kleinere overnames te doen bij de zuiderburen om zo de huidige eigen Belgische omzet flink op te voeren en vanuit een sterke basis in Nederland een poging te doen de grootste speler te worden op de Belgische markt. Schaalgrootte kan hierbij een belangrijke factor gaan vormen. Overigens dient volgens het management ook de efficiency in Nederland nog verbeterd te worden.

Sligro in opmars?

De toekomst voor Sligro lijkt er rooskleurig uit te zien. Misschien wilt u een ritje meemaken, al dan niet met hefboom. Kies hiervoor een betrouwbare online broker. Op deze pagina staan er meerdere vermeld.

Muziekindustrie in ontwikkeling

De muziekindustrie is een van de sectoren die volledig is veranderd door de komst van het internet. In 2000 bestond 90% van de omzet nog uit de verkoop van cd’s. Succesvolle artiesten ontvingen voor iedere verkochte cd ongeveer € 10 en de verschillende labels konden met een succesvolle ‘stal’ artiesten grote winsten halen. Vandaag de dag is nog maar 30% van de omzet muziek op cd’s of vinyl. De omzet van de sector is ook bijna gehalveerd en de grote labels van weleer zijn voor het grootste deel verdwenen. Wat kan een belegger verwachten in de toekomst?

Van download naar streaming

Door de opkomst van iTunes na de introductie van de iPod veranderde de markt erg snel. Waar liefhebbers eerder een cd kochten om de nummers van hun favoriete artiest te beluisteren, werd het nu mogelijk om een individuele nummers te downloaden. Ondanks het feit dat een individueel nummer natuurlijk goedkoper was en de muziekliefhebber op deze manier veel meer muziek zou kunnen kopen, bleek de introductie van de download tot een krimp van de sector te leiden die vele jaren duurde. Voor de artiest werd ook een succesnummer vaak veel minder lucratief. Een download levert vaak maximaal € 0,70 op.

Streaming is een compleet ander concept. Gebruikers kopen niet langer muziek, ze kopen slechts het recht om bepaalde muziek te mogen beluisteren. Dit heeft tot een verdere krimp geleid. Ook voor de artiesten is het verschil erg groot. De vergoeding voor een gestreamd nummer bedraagt vaak maar € 0,006. Artiesten hebben zich dan ook behoorlijk verzet tegen de komst en de mogelijkheid tot streamen. Dit escaleerde toen in 2014 voor het nummer Happy van Pharell Williams een internet radiodienst hem een bedrag van $ 2.700 betaalde nadat dit nummer 43 miljoen (!) maal was beluisterd. Artiesten lieten hun muziek verwijderen van de streaming platforms, maar kwamen hier later weer op terug, omdat duidelijk was dat deze ontwikkeling niet meer te stoppen was. Top artiesten richten zich momenteel ook steeds meer op live optredens om hun populariteit te gelde te maken.

Spotify naar de beurs

Het Zweedse muziekstreaming platform Spotify kondigde eind februari een beursgang aan. Dat is misschien niet toevallig, omdat voor het eerst sinds jaren de omzet in de muziekindustrie weer toeneemt en deze omzet vooral van het streamen lijkt te komen. Heeft Spotify de toekomst en zal de muziekindustrie een verdere verbetering laten zien in de komende jaren? U kunt hierop inspelen, al dan niet met hefboom. Gespecialiseerde, betrouwbare brokers vindt u op deze site.

Strijd om 5G in volle gang?

Naast de bescherming van de Amerikaanse industrie die nu in eerste instantie zijn weerslag lijkt te vinden via de importheffing op staal en aluminium is er nog een tweede belangrijk punt op de agenda van Trump. De ontwikkeling van het 5G netwerk in de Verenigde Staten. Volgens een uitgelekt rapport zou de Amerikaanse overheid overwegen om zelf een 5G netwerk aan te leggen om daarmee spionage van buitenlandse mogendheden te voorkomen. Tot nu toe mochten providers hun eigen netwerk bouwen. Wel moest daarna frequentie worden gehuurd van de overheid, net zoals dat in Nederland gebeurt. In het rapport dat in handen zou zijn van een Amerikaans nieuwsnetwerk zouden er volgens overheid twee opties bestaan voor de aanleg van het nieuwe netwerk: het wordt gebouwd door een consortium van providers of door de overheid, die het vervolgens verhuurt aan de providers.

Trump wil controle houden op de netwerken

Een 5G netwerk is een logische opvolger van het huidige 4G net. Op de 5GHz band is meer ruimte. Hierdoor zal deze frequentie voordelen bieden op het gebied van snelheid (in de orde van grootte van honderden malen sneller), het aantal gebruikers dat er tegelijk gebruik van kan maken en 5G zal voor een meer stabiele verbinding zorgen. Eerder werd er in de Verenigde Staten verzet gepleegd tegen het gebruik van apparatuur van het Chinese Huawei in Amerikaanse telefoonnetwerken. Hierbij bestond de angst voor spionage met afluistersoftware van de Chinese communicatie gigant. Bij de ontwikkeling van een 5G netwerk door de providers zelf, is het bijna onvermijdelijk dat ook Chinese aanbieders zich op de markt zullen begeven. In het verre oosten loopt men voor op de VS en Europa waar het gaat om deze nieuwe netwerken. Zuid-Korea verwacht rond 2022 complete dekking in het land te kunnen realiseren en ook China zet grote stappen in de ontwikkeling op dit gebied. Alleen door het netwerk door de overheid te laten bouwen en reguleren zou men in staat zijn streng te kunnen optreden tegen buitenlandse (lees Chinese) inmenging. De Federal Communications Commission ( de Amerikaanse beurswaakhond op telecomgebied) heeft zich al unaniem uitgesproken tegen een 5G netwerk van de overheid. Men noemt dat een optie die duur en contraproductief is.

Wat betekent dit voor u als belegger?

Als Trump zijn plannen doorzet, zal het voor niet-Amerikaanse providers op de markt in de VS ongetwijfeld er moeilijk worden om een plaatsje re realiseren of te behouden. De communicatiemarkt zou zich op dezelfde manier als de staalmarkt moeten herbezinnen op zijn positie. Dat betekent ongetwijfeld winnaars, verliezers en onzekerheid. Een verstandige belegger bereidt zich hierop voor. Bent u van plan te gaan beleggen in deze markt? Kies in ieder geval een betrouwbare online broker uit de op deze site opgenomen voorbeelden.