Beleggen in water, is dat de nieuwe trend?


Is beleggen in water de nieuwe trend? Afgelopen week kondigde Vitens aan dat het niet langer nieuwe zakelijke klanten accepteert als het gaat om levering van (drink)water. Dat mag beslist een bijzondere gebeurtenis worden genoemd in een land dat altijd waterrijk is genoemd.

Vitens: een van de grootste waterbedrijven van Nederland

Vitens is een van de grootste waterbedrijven in ons land en levert vooral in het oosten. In een aantal hete zomers gedurende het laatste decennium heeft het bedrijf ook met enige regelmaat consumenten verzocht het waterverbruik te verminderen. Vitens haalt het water voornamelijk uit de bodem. Vanwege de zandbodem kan het grondwaterpeil snel zakken als het een tijdje onvoldoende regent. Uiteraard is het probleem in Nederland niet te vergelijken met gebieden in Turkije en Iran waar tot dusver groene gebieden in woestijn dreigen te veranderen. Hoe zit het met beleggen in water en hoe kunnen beleggers in dit product deelnemen?

De mens gaat onzorgvuldig om met water

Voldoende schoon en goedkoop water wordt nog steeds in het grootste deel van de wereld als een recht beschouwd. Water is ook in enorme hoeveelheden beschikbaar, tenslotte bestaat 70% van de oppervlakte van de aarde uit water. Het zoute water is tot dusverre moeilijk te ontzilten in de hoeveelheden die worden verbruikt. Maar ook zoet water is in principe in een groot deel van de wereld voldoende beschikbaar.

Een probleem is dat water altijd als vanzelfsprekend is beschouwd en er onzorgvuldig mee wordt omgegaan. In de landbouw en industrie wordt onnodig veel water gebruikt en vrijwel overal zijn er enorme lekverliezen, omdat het buizenstelsel lekkages vertoont of niet goed is aangelegd. Het besparen van water hoeft dan ook geen probleem te zijn, mits er verbeteringen plaatsvinden.

Welke bedrijven zijn interessant voor beleggers in water?

Wilt u beleggen in water? Er zijn een aantal interessante kandidaten die direct of indirect bij water betrokken zijn. In Nederland maakt Aalbers leidingen waarmee water wordt getransporteerd. Om het huidige waternet te verbeteren, zijn er grote hoeveelheden nodig. Het Franse Veolia heeft een watertak waarin vooral het reinigen van vervuild water centraal staat. Hoe sneller en beter water wordt gereinigd, hoe minder ‘nieuw’ water nodig is.

Nestlé, de voedingsgigant, levert onder andere bronwater, maar zet zich ook in bij diverse projecten om water te besparen. Zo is er bijvoorbeeld aandacht voor landbouwprojecten waar met een veel mindere hoeveelheid water een vergelijkbare oogst kan worden gerealiseerd. Interesse in het thema water? Bij de betrouwbare, online brokers op deze site kunt u wereldwijd beleggen in aandelen en andere beleggingsopties.

CFD brokers
Online brokers
* Let op! Beleggen brengt altijd risico's met zich mee.
CFD brokers
* Let op! Beleggen brengt altijd risico's met zich mee.

Populair bij online beleggen