Aandeelhoudersvergadering Warren Buffet


Afgelopen 30 april was het weer zover, de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Berkshire Hathaway, door velen gezien als een masterclass beleggen door Warren Buffet.

Buffet, inmiddels 85 en zijn vaste vice-president Charles Munger, inmiddels 92, hadden er veel zin in dit jaar. Zo waren er naast de gebruikelijke proeverijen en evenementen onder meer een liefdadigheidshardloopwedstrijd en markt met producten waar Buffet in investeert georganiseerd. Wat ook geheel nieuw was, was het feit dat er tijdens de aandeelhoudersvergadering een liefst 5 uur durende vraag- en antwoordsessie gehouden werd die live werd uitgezonden op internet. Buffet was zoals altijd scherp en to-the-point met zijn antwoorden. Hieronder een korte samenvatting.

Hoe heeft Warren Buffet gepresteerd?

Het bedrijf van Warren Buffet heeft nog steeds winst gemaakt maar het resultaat viel tegen bij de resultaten van voorgaande jaren. Ook de stijging van de boekwaarde van de onderneming, door Buffet als geliefde indicator gezien, bleef met 4% aanzienlijk achter bij de 13% van voorgaande jaren.

De belangrijkste verklaring hiervoor is dat de verzekeringstak van het bedrijf zware verliezen leed door diverse natuurrampen, zoals stormen. Doordat het resultaat in andere sectoren (spoor en onroerend goed) sterk groeide bleef er toch een sterk positief resultaat over. Buffet gaf aan ook de komende jaren van, zij het voorzichtige, groei uit te gaan.

Wat opmerkelijke opmerkingen tijdens de vraag- en antwoordsessies

Vooraf gaand aan de eerste internet-sessie had Buffet als argument gegeven voor het streamen dat hij zich ervan wilde verzekeren dat zijn investeerders hem geen gebrek van scherpte door zijn leeftijd zouden verwijten. Dit bleek uit zijn antwoorden op de veel gestelde vragen.

Over de aandelenhandel, Wall Street en Hedge-funds, was hij bijzonder duidelijk. Hij vindt dat een meer passieve en lange-termijn-gerichte strategie op zijn plaats zou zijn. Door de korte-termijn visie verandert het beleggen meer in een commercieel spel dan in een doordachte investering op basis van ratio’s. Daardoor wordt het voor de handelaars interessanter om wijziging te adviseren dan stabiliteit.

Ook was Buffet bijzonder duidelijk in zijn antwoord op vragen over de (on)gezondheid van zijn levensstijl (hij is verslaafd aan Fast Food, Cola en de pindarotsjes die één van zijn bedrijven maakt). Hij reageerde onder andere door te stellen dat kritiek op Cola eenzijdig, dom en zelfzuchtig is en dat hij het belangrijk vindt dat als er informatie over de nadelen gegeven wordt er ook informatie over de voordelen van dat product volgt.

Tot slot gaf hij aan weinig impact van de komende verkiezingen op zijn resultaten te verwachten en riep hij op tot meer positievisme.

CFD brokers
Online brokers
* Let op! Beleggen brengt altijd risico's met zich mee.
CFD brokers
* Let op! Beleggen brengt altijd risico's met zich mee.

Populair bij online beleggen