Negatieve obligatierente en beleggen


De rente op Duitse staatsobligaties is momenteel negatief tot een looptijd van 17 (!) jaar. Voor Japan ligt die grens op 15 jaar. Ook de staatsobligaties van Nederland, Frankrijk, Finland, Zweden en Zwitserland zijn negatief voor looptijden onder de 10 jaar. Het is niet voor de eerste keer dat de rente op staatsobligaties negatief is. De vorige keer gebeurde dat in het jaar 2016. Dat had verder weinig gevolgen voor de economische groei en het had maar weinig gevolgen voor de financiële markten. Is er een verklaring voor dit fenomeen? Er zijn diverse stromingen bij de financieel experts te onderkennen.

Verklaringen  voor de negatieve rente

Een deel van de deskundigen denkt dat de negatieve rente een structureel gegeven zal worden in een groot deel van de westerse wereld. Groei is in dit deel van de wereld nog maar zeer beperkt mogelijk vanwege de vergrijzingen en de hoge schulden van landen en bedrijven. Als de centrale banken de rente zouden verhogen, zullen grootschalige faillissementen volgen en een financiële crisis. Om die reden verwachten ze een stagnatie in de economische groei die vele decennia kan duren.

Anderen zijn van mening dat er sprake is van een tijdelijke vlucht naar veiligheid. Er is veel onzekerheid in de wereld en de economische fundamentals zijn zwakker dan in de afgelopen 10 jaar. De eerste vlucht deed zich voor in mei van dit jaar toen de aandelenbeurzen in zwaar weer verkeerden. Het was vooral het gedaalde vertrouwen dat het grote geld deed vluchten naar obligaties waar een negatieve rente voor gold.

Sommige economen denken dat de negatieve rente weer een nieuwe zeepbel is. Het lijkt  tenslotte irrationeel om overheden te betalen om deze geld te mogen lenen. Als beleggers weer bij zinnen komen, zal ook deze zeepbel weer uiteen spatten.

Overdreven pessimisme

Voor beleggers hoeft de huidige negatieve rente op staatsleningen niet iets te zijn waar ze zich bovenmatig zorgen om zouden moeten maken. De economische groeivooruitzichten zijn wel degelijk verslechterd maar niet in die mate dat er een somber beeld hoeft te ontstaan. Dat de centrale banken in de westerse wereld zich weer op lijken te maken om de wereldwijde groei te stimuleren is zeker ook te wijten aan de heersende onzekerheid die het zicht op goede fundamentals belemmert. Ook die onzekerheid zak weer verdwijnen. De betrouwbare online brokers op deze site bieden u een keuze uit een groot aantal beleggingsproducten over de hele wereld. Spreiding is altijd verstandig.

CFD brokers
Online brokers
* Let op! Beleggen brengt altijd risico's met zich mee.
CFD brokers
* Let op! Beleggen brengt altijd risico's met zich mee.

Populair bij online beleggen