Negatief advies voor de hele olie-industrie?


Inmiddels is de noodzaak van een energietransitie in alle lagen van de bevolking van met name westerse landen doorgedrongen. De fossiele brandstoffen met olie als de belangrijkste daarvan raken op en de opleving van de productie door de exploratie van schalieolie is maar een tijdelijke oplossing. Het is zelfs de vraag of de winning van schalieolie buiten de VS ooit massaal zal plaatsvinden vanwege de risico’s die hieraan zijn verbonden. De vervuiling en de opwarming van de aarde zijn ook zaken die steeds ‘in de media’ dichterbij te lijken komen, waarbij ook het weer in Europa met steeds meer extremen wordt vertoond en uitgelicht. Dat in de toekomst zonne- en windenergie onze samenleving draaiende zullen moeten houden, lijkt als we de krantenkoppen moeten geloven een weg die ingeslagen wordt. Is de rol van olie bijna uitgespeeld en wat betekent dit voor u als belegger?

Keren de markt en het publiek zich tegen de olie-industrie?

Er is steeds meer maatschappelijke weerstand tegen de olie- en gassector. De kans bestaat dat dit nog zal toenemen als er meer geageerd wordt tegen deze sector. Dat hoeft niet altijd te gebeuren met onderbouwde argumenten, inspelen op bestaande angsten is vaak al voldoende. Hierdoor zouden pensioenfondsen en andere institutionele beleggers onder druk gezet kunnen worden om beleggingen in deze sectoren af te bouwen. Ook bestaat de verwachting dat met name in de VS de oliesector aansprakelijk zal worden gesteld voor de klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Dat soort processen zijn altijd onvoorspelbaar en kosten veel geld en veroorzaken onzekerheid.

Mede om voorgaande redenen komen er steeds meer negatieve adviezen voor de olie-en gassector als geheel en individuele bedrijven zoals Shell. De olieprijs is sinds 2017 licht aangetrokken maar dat geldt niet voor de gemiddelde koersen van bedrijven in de olie-industrie.

Waarom u nog wel zou kunnen beleggen in de olie-industrie

De energietransitie zal tijd gaan kosten en waarschijnlijk niet zonder problemen verlopen. Olie zal de komende 30 jaar wereldwijd een belangrijke energiebron blijven. Een major in de oliesector zoals Shell betaalt al ruime tijd een dividend van rond de 6% en investeert ook grote bedragen in windenergie. De tijd dat Shell een risicoloos fonds voor weduwen en wezen genoemd kon worden, is definitief voorbij. Maar als particuliere belegger is het beslist geen aandeel dat u zou moeten mijden.

Via de betrouwbare online brokers op deze site kunt u ook via diverse beleggingsproducten kiezen voor de olie- en gasindustrie.

CFD brokers
Online brokers
* Let op! Beleggen brengt altijd risico's met zich mee.
CFD brokers
* Let op! Beleggen brengt altijd risico's met zich mee.

Populair bij online beleggen