Nederlandse vermogenden zijn bang voor beleggen?


Een kwart van de Nederlandse huishoudens heeft een vermogen van meer dan € 50.000 ter vrije beschikking. Maar dit geld wordt niet altijd belegd. Maar liefst 4 op de 10 vermogenden (term ING) heeft last van ‘verliesaversie’. Onlangs publiceerde de ING een rapport over een onderzoek naar meer vermogende Nederlanders. Nog steeds staat een groot deel van vrij beschikbaar geld op een spaarrekening.

‘Hoog risico op verlies’

Als de vermogenden wordt gevraagd waarom zij niet beleggen, geeft meer dan de helft aan dat zij het hoge risico van verlies vrezen. Verder zijn belangrijke redenen dat men weinig of niets van beleggen weet en in mindere mate dat een aantal ondervraagden het belangrijk vindt om direct bij hun spaargeld te kunnen.

Veel ondervraagden realiseerden zich niet dat sparen momenteel ieder jaar een zeker verlies oplevert door de al jarenlang extreem lage rente. Zo betaalt bij de huidige belastingwetgeving een alleenstaande over een spaarrekening van € 80.000 momenteel € 240 per jaar aan belasting. Daar bovenop komt de veelvuldig vergeten inflatie. Op jaarbasis bedroeg de inflatie in augustus 2017 (CPI) 1,5%. Dat betekent dat het spaargeld van € 80.000 aan koopkracht verder een bedrag van € 1.200 verliest. Daar staat een opbrengst aan spaarrente tegenover die inmiddels is verlaagd naar 0,05 % , wat neerkomt op € 40.

Bij sparen is men momenteel verzekerd van een behoorlijk verlies, terwijl een groot deel van de ondervraagden juist zegt verliesaversie te hebben.

Een blik op de resultaten van sparen en beleggen maakt duidelijk dat over vrijwel ieder tijdvlak in het verleden de opbrengst van beleggen hoger is geweest dan die van het sparen. Zeker op langere termijn blijkt beleggen een beter rendement te hebben opgeleverd dan spaargeld. Daar komt bij dat het beleggen door de ontwikkelingen niet langer iets is dat alleen door experts kan worden begrepen. De moderne generatie brokers geeft duidelijke toelichting op de producten waarin gehandeld kan worden. Vaak zijn er ook opleidingen en methoden van educatie waardoor de nieuwe belegger voldoende kennis kan verwerven over het moderne online beleggen. En natuurlijk is het vrijwel even eenvoudig om over geld te kunnen beschikken dat bij een online broker is belegd als bij een spaarrekening.

Wie het zekere verlies van een spaarrekening wil inruilen voor het beleggen met een kans op rendement dat voldoende is om de belasting en de inflatie  te compenseren, kan zich verder informeren bij de brokers die op deze site zijn opgenomen.

CFD brokers
Online brokers
* Let op! Beleggen brengt altijd risico's met zich mee.
CFD brokers
* Let op! Beleggen brengt altijd risico's met zich mee.

Populair bij online beleggen