Is het tijdperk van olie en gas definitief voorbij?


Het is een discussie die de media beheerst, maar ook steeds meer onderwerp van gesprek wordt op verjaardagen en andere gelegenheden waar mensen bijeenkomen om te praten. In 2050 moeten alle huizen in Nederland van het gas af zijn. Er wordt ook al heftig geprotesteerd en het begrip voor deze maatregel lijkt ook te ontbreken. Zoals wel vaker, kijken we in dit soort gevallen vaak niet verder dan onze eigen grenzen. Nederland is het enige land ter wereld dat voor de verwarming zoveel gebruik maakt van aardgas. Niet onlogisch, gezien de hoeveelheden die er opgepompt konden worden. De achtergronden voor deze keuze van de huidige regering doen er voor uw beleggingsactiviteiten eigenlijk niet zoveel toe. Een eenmaal ingezet politiek beleid wordt maar zelden aangepast door toekomstige beleidmakers. Wat zal er in de plaats komen voor de verwarming door gas in ons land en kunt u daar als belegger profijt van hebben?

Online beleggen bij Markets.com

De alternatieven

Het lijkt voor de hand te liggen dat in ons land de ontwikkeling zal worden gevolgd die in Duitsland al is ingezet. Voor de verwarming wordt daar steeds vaker gebruik gemaakt van warmtepompen, al dan niet elektrisch. Deze halen de warmte uit de lucht, de grond en het grondwater. Ook het gebruikmaken van restwarmte uit de industrie door het aanleggen van warmtenetten zal over 30 jaar een groot aantal huizen in ons land moeten verwarmen. Bedrijven die zich hierop gaan richten, kunnen dus interessant zijn voor uw portefeuille.

Innovatie in de oliesector zorgt voor hogere opbrengsten

Olie en gas zijn ‘uit’ volgens veel beleggers. Het is niet duurzaam en het maakt ook geen ‘goede indruk’ als u niet belegt in bijvoorbeeld wind- of zonne-energie. Het is echter ook een realiteit dat de wereld nog een lange periode afhankelijk zal blijven van fossiele brandstoffen en dat beleggers deze nog niet volledig moeten afschrijven. De innovaties op het gebied van de winning van olie en gas zijn – mede door de hoge prijzen in het verleden – erg snel gegaan. Waar het nog maar kortgeleden slechts mogelijk was om bestaande velden voor een derde leeg te halen, kan dat nu voor de helft zonder extra milieuschade. En waar vroeger voor het boren naar olie een grote groep goedbetaalde specialisten nodig was, gebeurt dat nu bijna volledig geautomatiseerd onder toezicht van één persoon. De productiekosten van een vat olie worden daardoor steeds lager. Iets om over na te denken als belegger. Ook voor het beleggen in olie, gas en ondernemingen die zich bezighouden met de winning van fossiele brandstoffen kunt u terecht bij de betrouwbare online brokers op deze site.

CFD brokers
Online brokers
* Let op! Beleggen brengt altijd risico's met zich mee.
CFD brokers
* Let op! Beleggen brengt altijd risico's met zich mee.

Populair bij online beleggen