Inkoop van eigen aandelen


Het is een van die zaken waar beleggers behoorlijk over van mening kunnen verschillen. Juist in Nederland is het vaker een zaak die men liever niet ziet, maar internationaal ligt het soms compleet anders. Bij sommige inkopen is het doel daarvan vooral om aandelen te verkrijgen voor eigen personeel. Deze worden dan op de beurs ingekocht en als beloning en binding aan medewerkers uitgereikt. Voor de belegger biedt deze vorm van inkoop geen echt voordeel.

Online beleggen bij Markets.com

Vooral in het buitenland is het echter ook gebruikelijk om aandelen in te kopen in plaats van het uitkeren van dividend. Door de inkoop van eigen aandelen en deze ‘in te trekken’ hoeft de winst van komende jaren immers over minder aandelen te worden verdeeld. Om die reden zou het aandeel op de beurs in koers moeten stijgen. In veel landen is dividend belast, maar koersstijging niet. Dat is de reden om soms af te zien van een dividenduitkering.

Inkoop van aandelen, een luxeprobleem voor bedrijven

Behalve als compensatie voor het niet of beperkt uitkeren van dividend, komt inkoop van aandelen ook voor bij beursbedrijven die over een te grote hoeveelheid cash lijken te beschikken. Het wordt op de beurs vaak als een teken van zwakte gezien als een bedrijf niet in staat is om de winst op een voldoende winstgevende manier te herinvesteren. Een ‘oplossing’ voor dit probleem wordt dan vaak gezocht in de inkoop van eigen aandelen. Op de beurs wordt nu eenmaal veel gewerkt met ratio’s en het geheugen is soms maar kort. De WPA, oftewel de winst per aandeel, is een van de meest gehanteerde kerncijfers. Als een beursbedrijf in staat is om fors eigen aandelen in te kopen kan de winst per aandeel behoorlijk worden opgeschroefd. Apple heeft de afgelopen 5 jaar voor een bedrag van $ 216 miljard eigen aandelen ingekocht. Hierdoor nam het belang van de aandeelhouders die hun positie ongewijzigd lieten per jaar met ongeveer 5% toe. De winst per aandeel hoefde derhalve over in totaal 25% minder aandelen te worden verdeeld.

Liever dividend?

Toch zouden veel Nederlandse aandeelhouders liever uitkeringen zien in de vorm van dividend. Immers geeft dat belegger meer vrijheid van keuze om zelf een beslissing te nemen over de herinvestering van beleggingsresultaten. Omdat er in Nederland geen directe heffing is over dividenduitkeringen speelt dat probleem niet. De keuze die men kan maken is een evenredig deel van de positie af te bouwen. Kiest u liever voor derivaten om dit soort zaken meer eenvoudig te kunnen regelen, kijk dan eens naar de vele beleggingsproducten van de betrouwbare online brokers op deze site.

CFD brokers
Online brokers
* Let op! Beleggen brengt altijd risico's met zich mee.
CFD brokers
* Let op! Beleggen brengt altijd risico's met zich mee.

Populair bij online beleggen