Hoge Raad vindt spaartaks oneerlijk


De kogel is uiteindelijk door de kerk en de Hoge Raad heeft een uitspraak gedaan in de zaak van de vermogensrendementsheffing. Over deze kwestie wordt al vele jaren geprocedeerd en eigenlijk had men in de juridische wereld niet het idee dat de Bond voor Belastingbetalers een positieve uitspraak zou mogen verwachten. Hiervoor moet de rechter immers op de stoel van de wetgever plaats nemen, was de algemene opinie. Toch was het hoogste rechtscollege erg duidelijk in de uitspraak.

Online beleggen bij Markets.com

Onmogelijk rendement met online beleggen

Volgens de rechters was het onmogelijk om in 2013 en 2014 een rendement te halen van 4% zonder veel risico te moeten nemen. En daar is de vermogensrendementsheffing nu juist op gebaseerd. De overheid heeft gekozen een vaste en rechtvaardig heffing in te voeren op opbrengsten van vermogen. Deze heffing is bepaald op 30% van 4% op het vermogen, omdat een dergelijk percentage mogelijk moest zijn voor iedereen die een vermogen zou bezitten boven een bepaalde vrijgestelde grens (circa € 20.000). In de praktijk werd bij invoering van de heffing het percentage gebaseerd op spaarrente van direct opeisbare tegoeden. Na 2014 is de spaarrente overigens nog lager geworden en is de onrechtvaardigheid van de belasting in box 3 alleen maar groter geworden.

Een overwinning zonder financiële gevolgen

De uitspraak van de Hoge Raad heeft overigens geen directe gevolgen voor spaarders en beleggers. Het rechtscollege heeft de wetgever wel aangespoord om een einde te maken aan deze onrechtvaardige belastingheffing maar de belastingbetaler niet echt een kans geboden om ook eerder betaalde heffing terug te eisen. En het is al jaren ook in Den Haag bekend dat de regeling ongewenste resultaten heeft opgeleverd. De laatste wijziging in de vermogensrendementsheffing heffing vond plaats volgens het beruchte systeem dat deze budgetneutraal moest zijn. Dat betekende dat er een verschuiving plaats vond waarbij een groter vermogen zwaarder werd belast dan een klein vermogen. De basisgedachte hierbij was dat het eenvoudiger is om meer rendement te maken met een groot vermogen. Ook dit uitgangspunt zal beslist door de belastingrechter getoetst gaan worden.

Sparen of beleggen?

De regering heeft toegezegd om in 2020 te komen met voorstellen om de vermogensrendementsheffing te verbeteren en de grondslag meer te baseren op de werkelijke opbrengsten van het vermogen. Hoe een dergelijke regeling eruit zal komen te zien en wat dit gaat betekenen voor beleggers is nog volledig onduidelijk. Wilt u als spaarder overstappen op beleggen dan zijn er ook voor u de betrouwbare online brokers op deze site.

CFD brokers
Online brokers
* Let op! Beleggen brengt altijd risico's met zich mee.
CFD brokers
* Let op! Beleggen brengt altijd risico's met zich mee.

Populair bij online beleggen