Fundamentele aandelenanalyse: waarin ga ik beleggen?


Plus500 is onze betrouwbare online broker die diverse beleggingsproducten aanbiedt. In dit artikel gebruiken wij Plus500 als voorbeeld.

Al eerder bespraken we dat het verstandig is om te beleggen vanuit een vaste strategie. Zodra u berekend heeft hoe uw strategie eruit gaat zien en wat het doel van uw beleggingen is komt de volgende vraag aan de orde: waar moet ik in beleggen?

Een handelaar met een Plus500-account CFD’s kan verhandelen op onderliggende financiële instrumenten zoals Forex, aandelen, en grondstoffen Plus500 biedt van alles. Hoewel beleggen altijd een variabele zonder garanties is, kunnen ook hier een aantal goede berekeningen een indicatie van de juiste richting geven. Dit noemt men in beleggingskringen een ‘fundamentele analyse’. In dit artikel sta ik stil bij de vraag wat een fundamentele analyse is en hoe u zo’n analyse zelf uit kunt voeren.

Wat is een fundamentele analyse?

Een fundamentele analyse betekent dat men probeert door middel van financiële kengetallen door een bedrijf heen te kijken. Door veel rekenwerk probeert men te achterhalen hoe het bedrijf op het moment van rekenen presteert. Vervolgens wordt deze prestatie afgezet tegen de prestaties van branchegenoten/concurrenten. Uiteraard zoekt men naar die bedrijven die beter presteren. De tweede stap is dat men probeert te berekenen in hoeverre het bedrijf in de toekomst een goed resultaat blijft behouden. De derde stap is de berekening of het aandeel nu goedkoop, goed geprijsd of (te) duur is.

De koers/winst verhouding; de bekendste indicator van de fundamentele analyse

De koers/winstverhouding is de bekendste analyse die gebruikt wordt bij de fundamentele analyse. Door eerst te berekenen wat de winst per aandeel is (netto winst/totaal aantal aandelen) kan men uitrekenen wat de koers/winst verhouding is door de koers van het aandeel te delen door de winst per aandeel. Dit heeft uiteraard alleen zin als er winst is, maar beleggen in verlieslatende ondernemingen is zelden zinvol. Als de uitkomst tussen 0 en 10 ligt is sprake van een ondergewaardeerd aandeel of een verwachting dat de winst afneemt. Tussen 10 en 17 als uitkomst heeft u een aandeel dat goed geprijsd is en zijn geld waard. Een uitkomst tussen 17 en 25 indiceert dat het aandeel te duur is of dat men nu alvast inkoopt om te profiteren van toekomstige winstverwachtingen. Alles boven de 25 geldt als een aandeel in een bedrijf dat óf zeer goed presteert en men verwacht dat dit beter gaat óf een zeepbel. Aangezien deze analyse op zich tot een redelijk tegengestelde conclusie kan leiden zijn er aanvullende analyses nodig. Daarover volgende week meer. Voor nu is Plus500 graag bereid uw orders in aandelen met een goede koers/winst-verhouding te verwerken.

CFD brokers
Online brokers
* Let op! Beleggen brengt altijd risico's met zich mee.
CFD brokers
* Let op! Beleggen brengt altijd risico's met zich mee.

Populair bij online beleggen