Financiële analyses om online te beleggen


Onze partner Plus500 biedt veel verschillende beleggingsmogelijkheden en het is wel eens moeilijk om dan door de bomen het bos te blijven zien. Als wij dat gevoel al hebben lijkt het ons voor u ook lastig om een juiste keuze te maken. Daarom hebben wij ons verdiept in mogelijkheden om juiste keuzes te maken.

Er zijn drie kernvragen die een rol spelen, te weten:

  • Wat is mijn strategie?
  • Waar moet ik in beleggen?
  • Wanneer moet ik in- en uitstappen?

In deze blog geven we een toelichting op deze vragen en wijzen we de weg naar een antwoord. In de komende weken staan wij uitvoeriger stil bij de antwoorden op deze vragen en de rekenmethodes die gangbaar zijn om een antwoord op deze vragen te krijgen. Onze partner Plus500 is daarbij steeds de voorbeeldbroker. Als u bij hen een (proef)account aanmaakt kunt u direct gratis zien of uw te ontwikkelen rekenmethodes daarin passen.

Online beleggen: strategie

Zoals we in een eerdere blog al uitlegden is een strategie een soort handleiding die probeert structuur aan te brengen in de beleggingen die u gaat doen en de momenten waarop u strategische keuzes moet maken. Factoren die hierbij een rol spelen zijn: wat is het doel van het beleggen? Hoeveel rendement wil ik halen en hoeveel risico wil ik daarvoor nemen? In welke producten beleg ik en wat is mijn budget? Het antwoord op ieder van deze vragen is te berekenen. Hier gaan we volgende week nader op in.

Online beleggen: Waarin ga ik online beleggen?

De bekendste variant van beleggen is het beleggen in aandelen. Ook online beleggen doet men het vaakst in aandelen. Er zijn echter, zoals ook bij Plus500 te zien, veel andere mogelijkheden zoals valuta, grondstoffen, CFD’s en Indices. Wanneer u online wilt beleggen is het zaak een verstandige keuze te maken waarin u gaat beleggen. Vanuit de door u gevormde strategie kunnen de uitgangspunten bepaald en berekend worden. Dit noemt men een fundamentele analyse. Professionele beleggers gebruiken die vaak naast of als toets voor keuzes. In een volgend blog gaan we hier dieper op in.

Online beleggen: Wanneer ga ik beleggen?

In de volgende blogs leggen wij u dus uit hoe u kan bepalen hoe u wilt beleggen en waarin u kunt beleggen om dit doel te behalen. De enige vraag die dan nog overblijft is: Wanneer stap ik in en/of uit. Ook hiervoor bestaan veel rekenmethoden om te analyseren. Dit noemen wij een technische analyse en ook daar zullen wij binnenkort een blog aan wijden. Plus500 rekent graag mee!

CFD brokers
Online brokers
* Let op! Beleggen brengt altijd risico's met zich mee.
CFD brokers
* Let op! Beleggen brengt altijd risico's met zich mee.

Populair bij online beleggen