Een verplettend record in de VS


Hoewel het financiële jaar voor de Amerikaanse overheid nog duurt tot 1 oktober is al wel duidelijk dat het tekort op de begroting dit jaar alle voorgaande tekorten ver zal overtreffen. Begin september was er al $ 3 biljoen meer uitgegeven dan er binnenkwam. Het vorige record stond op $ 1,4 biljoen. De borden op diverse plaatsen in de VS waar de staatsschuld per seconde wordt bijgehouden zullen beslist hier en daar doorgebrand zijn. Uiteraard is de coronacrisis een van de belangrijkste redenen dat de uitgaven in 2020 zo enorm zijn gestegen. Om de economie door te laten lopen, werd in de VS het helikoptergeld ingezet. Waar in andere landen zoals Nederland alleen bepaalde groepen financiële ondersteuning kregen, gold dat in de USA in principe voor iedere burger. Het duurde iets langer dan gepland omdat Donald Tromp zeker wou weten dat onder iedere cheque zijn naam stond. De Amerikanen kregen maximaal $ 1.500 per persoon. Tezamen met andere regelingen werd daarmee ongeveer $ 2 biljoen uitgegeven ter bestrijding van de crisis. Het toch al enorme bedrag aan staatsschuld zal in 2020 derhalve ook weer een nieuwe top gaan bereiken. De US $ merkte internationaal gezien weinig van de extreme uitgaven van de overheid. Kan de VS dan niet failliet gaan?

The Modern Monetary Theory

Stephanie Kelton is een Amerikaanse econome en een van de bedenkers van de Modern Monetary Theory. Hierin wordt gesteld dat een tekort op de staatsuitgaven in feite geen probleem is mits een land voldoende controle houdt over de eigen valuta. De overheid wordt daar de voornaamste geldscheppende bron in tegenstelling tot de banken. De centrale bank koopt het gedeelte van de staatsleningen op dat niet elders kan worden geplaatst en in feite leent de overheid daarmee van zichzelf. Het geld heeft op zich geen enkele intrinsieke waarde meer en verkrijgt waarde doordat de overheid afdwingt dat betalingen waaronder belastingen plaatsvinden in de gekozen valuta. Als de inflatie kan worden beperkt, doet de staatsschuld of het tekort op de overheidsuitgaven er niets toe.

Beleggen in valuta

Critici merken op dat dit hoogstens geldt voor een relatief gesloten economie zoals de VS, waarin men in principe in alle primaire levensbehoeften zelfvoorzienend is. Voorbeelden in Zuid-Amerika zoals Argentinië maken wel duidelijk wat er kan gebeuren als de overheid de uitgaven niet onder controle houdt? Gelooft u als particuliere belegger in de MMT of verwacht u dat de $ de prijs zal moeten betalen? Ook valuta-beleggen is mogelijk bij de betrouwbare online brokers op deze site.

CFD brokers
Online brokers
* Let op! Beleggen brengt altijd risico's met zich mee.
CFD brokers
* Let op! Beleggen brengt altijd risico's met zich mee.

Populair bij online beleggen