De toekomst van de uitzendbedrijven in Nederland


De positie van de uitzendkrachten staat al meerdere jaren in de belangstelling in ons land. Onlangs heeft de SER een advies uitgebracht aan het kabinet waarbij een afweging wordt gemaakt om rechten van uitzendkrachten en vaste krachten meer gelijk te trekken. In ons land zijn er relatief veel uitzendkrachten en uitzendbureaus, hoewel de opmars van de zzp’er de groei heeft beperkt. Momenteel zijn er 500 uitzendbureaus aangesloten bij de ABU, hiertoe horen ook de grotere beursbedrijven. De andere organisatie NBBU kent circa 1.300 leden.

Een nieuwe CAO voor het uitzendwezen

Na een jaar onderhandelen tussen FNV, CNV, de Unie en ABU is er een nieuwe CAO voor uitzendkrachten. De NBBU doet niet mee aan de afspraken en dat kan voor inleners nog wel eens onzekerheid opleveren. In de nieuwe CAO wordt vooruitgelopen op eventuele kabinetsbesluiten op basis van het advies van de SER. De verschillen in beloning tussen uitzendkrachten en vaste werknemers wordt verder verminderd en de pensioenopbouw verbeterd. In het advies van de SER staat verder voorop dat uitzendkrachten in principe alleen ingehuurd zouden mogen worden bij incidentele pieken of ziekte van vaste krachten.

Het is de intentie dat een vast contract het voordeel gaat krijgen ten opzichte van flexibele contracten, omdat de werknemer meer gediend is met zekerheid. Om te voorkomen dat uitzendkrachten in feite tot de vaste krachten gaan behoren maar met minder rechten, stelt de SER een verdere beperking voor van het aantal contracten bij een bepaalde inlener en ook de maximale duur zou omlaag moeten. Ook hierin wordt voor een deel voorzien in de nieuwe CAO.

Wat zijn de gevolgen voor de branche en de belegger?

De beursgenoteerde uitzendbureaus zoals Randstad zijn in het algemeen zeer internationaal georiënteerd. Toch is Nederland vaak nog een belangrijke markt. Het verbeteren van de positie van de uitzendkracht zal ten dele ten koste gaan van de marge en netto winst van de uitzenders. De wildgroei die deze sector deze eeuw in ons land heeft gekend, zou daarmee wel eens tot een einde kunnen komen. Daarbij is niet duidelijke in hoeverre er een toeloop bij de grote kantoren zal plaatsvinden of het totaal aantal werknemers in deze sector zal afnemen.

Voor de belegger in deze branche zijn het derhalve spannende tijden. Wilt u deze sector in uw aandelenportefeuille aanpassen? Kies dan altijd voor een betrouwbare online broker, zoals u deze op deze site aantreft.

 

CFD brokers
Online brokers
* Let op! Beleggen brengt altijd risico's met zich mee.
CFD brokers
* Let op! Beleggen brengt altijd risico's met zich mee.

Populair bij online beleggen